Ενόψει των εγγραφών νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ (χωρίς καταβολή τροφείων), για τη σχολική χρονιά 2016-2017, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» (βλ. εδώ και εδώ), το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής», ενημερώνει ότι θα εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους γονείς καθημερινά έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου από τις 07:00 έως τις 15:00, και στις 20, 21, 27 και 28 Ιουλίου, από 07:00 έως τις 18:00.

Επίσης, διευκρινήσεις παρέχονται στα τηλέφωνα 2531023175 και 2531072414, καθώς και στα γραφεία του ΚΕΜΕΑ στο Πολυλειτουργικό Κέντρο (Γρ. Μαρασλή 1, παραπλεύρως ξενοδοχείου Ανατόλια).