Ένα νέο τμήμα για παιδιά προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας, ξεκίνησε να λειτουργεί στο φημισμένο γυμναστήριο της Κομοτηνής, Planet (Ν. Παπανικολάου 1Α, τηλ. 25310-36689).

Τι είναι η Ψυχοκινητική Αγωγή

Γενικά: Με την ψυχοκινητική δραστηριότητα τα παιδιά εκφράζουν τη διάθεσή τους για ζωή. Ταυτόχρονα, η κίνηση συμβάλλει και στην ανάπτυξή τους. Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν το περιβάλλον τους αποκτώντας εμπειρίες για τον εαυτό τους και για τους γύρω τους. Σε κάθε κινητική δραστηριότητα, τα παιδιά συμμετέχουν με όλο τους το «είναι»: την αντίληψη, τη σκέψη, τις αισθήσεις, την εμπειρία, την ενέργειά τους, μαζί! Μέσω της Ψυχοκινητικής Αγωγής το παιδί αναπτύσσει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου, τον οπτικοκινητικό συγχρονισμό και συντονισμό, την ισορροπία (στατική και δυναμική), την πλευρική κίνηση, την ορθοσωματική αγωγή, την αναπνευστική αγωγή, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Στην Ψυχοκινητική Αγωγή δεν χρησιμοποιούνται μόνο εξειδικευμένα όργανα, αλλά και υλικά της καθημερινότητάς μας που διεγείρουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. Αυτό το σκεπτικό αποτελεί τη βάση της Ψυχοκινητικής Αγωγής, και αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 5,5 ετών.

βρείτε μας και στο facebook

planet-3Ένας συναρπαστικός κόσμος για τα παιδιά

Ευχάριστα ψυχοκινητικά μαθήματα, όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν και εξερευνούν τις δυνατότητές τους για παιχνίδι, οργανώνουν δραστηριότητες για τα ίδια και για την ομάδα, και πάνω απ’ όλα, προετοιμάζονται για την αθλητική εμπειρία! Οι παιδαγωγοί επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της πρωτοβουλίας του παιδιού, και βεβαίως στην ενίσχυση των κινητικών του ικανοτήτων, δίνοντας κίνητρα και ενθαρρύνοντας καινούριες ιδέες για παιχνίδι, οι οποίες εμπλουτίζουν το κινητικό ρεπερτόριο των συμμετεχόντων παιδιών, και ενισχύουν την πρωτοβουλία τους.

planet-5Σκοπός

Η Ψυχοκινητική Αγωγή, μέσα από την ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του παιδιού, αποσκοπεί στην αυτόνομη δράση του με αναφορά στις σωματικές – φυσικές ικανότητες, στον χειρισμό αντικειμένων, και σε πράξεις που απαιτούν νευρομυϊκό συντονισμό. Απώτερος στόχος, είναι ανάπτυξη της σχέσης ανάμεσα στην αντίληψη, στην εμπειρία και στη δράση, σε όλα τα επίπεδα της προσωπικότητας του παιδιού.

Η ψυχοκινητική Αγωγή αναπτύσσει και βελτιώνει:

Τις αντιληπτικοκινητικές λειτουργίες / ικανότητες, και την αισθητηριακή ολοκλήρωση (sensory integration):

 • κιναισθητική αντίληψη (αίσθηση του σώματος στον χώρο).
 • οπτική αντίληψη.
 • ακουστική αντίληψη.
 • planet-2αντίληψη μέσω της αφής.
 • ικανότητες συντονισμού.
 • δεξιότητες προσανατολισμού (χώρος, χρόνος, κατεύθυνση)

Τις κινητικές δεξιότητες:

 • των θεμελιωδών κινητικών προτύπων (βάδισμα, τρέξιμο, ρίψεις, άλματα, λάκτισμα, σύλληψη μπάλας).
 • τον ρυθμό.
 • τις βασικές φυσικές ικανότητες (ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία, επιδεξιότητα).

Περιεχόμενα της Ψυχοκινητικής Αγωγής – Παρέμβασης:

 • Αυτοαντίληψη.
 • Εμπειρίες με το σώμα.
 • Εμπειρίες με υλικά.
 • planet-1Κοινωνικές εμπειρίες.

Η Ψυχοκινητική Αγωγή εστιάζει:

 • Στη γενική κινητικότητα.
 • Στην επιδεξιότητα των χεριών.
 • Στον λόγο (έκφραση και κατανόηση).
 • Στον έλεγχο των σφιγκτήρων.
 • Στον μυϊκό τόνο.