εβερΕνημερωτική ημερίδα τοπικών φορέων, επιχειρήσεων και ευρύ κοινού στο πλαίσιο του έργου ” κόμβου ψηφιακής γνώσης και υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις”, οργανώνει το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης την Πέμπτη 10 Ιουλίου στις 20:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΕΒΕΡ, στην Κομοτηνή.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο διαχειρίζεται τα έντυπα του Επιμελητηρίου, και μιας Πύλης καταγραφής και διαχείρισης γνώσης. Το αποτέλεσμα του έργου είναι η δραστική βελτίωση της εξυπηρέτησης των συνεργαζομένων νομικών και φυσικών προσώπων με το ΕΒΕΡ.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Επιμελητηρίου θα ενημερωθούν για τις νέες υπηρεσίες που τους προσφέρονται δωρεάν, μέσω της υπηρεσίας e-Επιμελητήριο.

Με άλλα λόγια, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκπεραιώσουν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε συναλλαγή τους με το Επιμελητήριο. Επίσης, μπορούν να κάνουν αναζητήσεις με πολλαπλούς τρόπους όπως με την αναζήτηση Επωνυμιών/Διακριτικών Τίτλων, με βάση επιχειρηματικούς καταλόγους, με λέξεις κλειδιά στην περιγραφή δραστηριότητας ή με κωδικούς δραστηριότητας ΚΑΔ 2008. Θα έχουν την δυνατότητα της πλήρης εικόνας όλων των στοιχείων που τηρεί το ΕΒΕΡ στα μητρώα του, ενημέρωση για τυχών οφειλές τους προς το ΕΒΕΡ, έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ηλεκτρονικές πληρωμές οφειλών με πιστωτική κάρτα και ενημέρωση και αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας.

Εκτός των άλλων το σύστημα ενσωματώνει και νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν: στοχευμένη ενημέρωση για όλα τα σεμινάρια, ημερίδες, εκδηλώσεις και αποστολές του ΕΒΕΡ, αλλά και την δυνατότητα να ενοικίασης της αίθουσας του, πραγματοποιώντας ηλεκτρονική κράτηση με αυτόματη ενημέρωση για την διαθεσιμότητα και το κόστος της.

Η δράση αποτελεί καινοτομική παρέμβαση στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση καθώς στην ουσία αποτελεί πρακτική υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής 2007 – 2013. Παρέχει ουσιαστικές και εύχρηστες διαδικτυακές υπηρεσίες.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.