Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, στην τακτική συνεδρίασή του τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου του κ. Κλεοπάτρας Στογιαννίδου, και μετά από συζήτηση σχετικά με τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Παιδιών και Ενηλίκων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό και Asperger, αναφορικά με τις ελλείψεις στην εκπαίδευση και την παράλληλη στήριξη των παιδιών που πάσχουν από τις ανωτέρω ασθένειες, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω Ψήφισμα: 

ΔΑΔΑΑΤο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής αποφασίζει ομόφωνα:

Στηρίζει τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Παιδιών και Ενηλίκων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό και Asperger.

Υποστηρίζει τις διεκδικήσεις του Συλλόγου αναφορικά με τις ελλείψεις στην εκπαίδευση και την παράλληλη στήριξη των παιδιών που πάσχουν από τις ανωτέρω ασθένειες και συγκεκριμένα:

 1. Την πλήρη και παράλληλη στήριξη για όλα τα παιδιά που δικαιούνται αυτής της παροχής, από την έναρξη έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς, αποκλειστικά με εκπαιδευτικούς που έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.
 2. Την άμεση πρόσβαση για τα παιδιά ΑμεΑ στις υπηρεσίες διάγνωσης και αξιολόγησης.
 3. Την παρουσία σχολικού νοσηλευτή για όλα τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με σοβαρή πάθηση ή αναπηρία, από την έναρξη έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
 4. Τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων ένταξης για παιδιά με έντονες μαθησιακές δυσκολίες.
 5. Τη δημιουργία μικρών τμημάτων διδασκαλίας για μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και φοιτούν στα γενικά σχολεία της χώρας.
 6. Την εξασφάλιση της δυνατότητας εκπαιδευτικών που είναι στη λίστα Braille, να μπορούν να συμπληρώσουν ώρες με παιδιά που έχουν και άλλες αναπηρίες.
 7. Τη συνεχή καθοδήγηση και επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών πάνω στα θέματα της αναπηρίας, της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής (αυτισμό), των μαθησιακών δυσκολιών.

Το ανωτέρω Ψήφισμα να διαβιβαστεί:

 1. Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 2. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης.
 6. Στον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων, Παιδιών και Ενηλίκων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμό και Asperger.

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 374/2018″.