Στο Ψήφισμά του με αφορμή το περιστατικό διένεξης μεταξύ μητέρας μαθητή και του δ/ντή του σχολείου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης “Οι Τρεις Ιεράρχες”, αναφέρει:

«Κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών είναι η καλλιέργεια της γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, την οικογενειακή τους κατάσταση και την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητάς τους.

Πρωταρχικό καθήκον κάθε εκπαιδευτικού είναι η ασφάλεια των μαθητών, εντός της τάξης αλλά και του αύλειου χώρου του σχολείου, την οποία και υπερασπιζόμαστε με συνέπεια όπου και όταν χρειαστεί.

Οι εκπαιδευτικοί, έχοντας την κύρια ευθύνη της ασφάλειας των μαθητών τους, αποφασίζουν και ενεργούν με μοναδικό τους σκοπό τη σωματική και ψυχική τους προστασία.

Το πρόσφατο συμβάν στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής και ο διασυρμός του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτό, από τοπικές εφημερίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν χαρακτηρίζουν και δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχει αρμονική συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης «Οι Τρεις Ιεράρχες», εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον Διευθυντή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που δοκιμάζονται σκληρά».