οικΣτην κατάθεση πρότασης ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ή μεταλλαγμένα), προέβη η επικεφαλής του συνδυασμού Οικολογία-Αλληλεγγύη και εκ νέου εκλεγείσα περιφερειακή σύμβουλος κ. Κατερίνα Γεροστεργίου, το οποίο και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τους Συμβούλους.

Αφορμή για την κίνηση αυτή ήταν η πρόταση του υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με τα «μεταλλαγμένα» η οποία υιοθετήθηκε στη Σύνοδο των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο.

Η κ. Γεροστεργίου δήλωσε ότι «η ελευθερία των κρατών μελών να περιορίζουν ή να επιτρέπουν την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών  βρίσκεται σε αντίθεση με τη λειτουργία της Ε.Ε., θα ανοίξει την πόρτα στην είσοδο μεταλλαγμένων και θα δημιουργήσει στρεβλώσεις ανταγωνισμού στην αγορά. Είναι κακή και επικίνδυνη γιατί βάζει τα μεταλλαγμένα από την πίσω πόρτα στο χωράφι και το πιάτο μας».

Το ψήφισμα κατέληξε στην εξής απόφαση: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ δηλώνει για ακόμα μια φορά ότι δεν θα επιτρέψει την καλλιέργεια ΓΤΟ στην Περιφέρεια ΑΜΘ και αρνείται να μετατραπεί η καλλιεργήσιμη γη της σε εργαστήριο των πολυεθνικών της Βιοτεχνολογίας και οι αγρότες έρμαια εκμετάλλευσής τους».