Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενόψει της εξαγγελίας του Υπουργού Παιδείας για ίδρυση νέας Νομικής Σχολής στην Πάτρα, εξέδωσε το Ψήφισμα:

«Η ίδρυση νέας Νομικής Σχολής έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη περιορισμού αποφοίτων Νομικών Τμημάτων που μπορεί να απορροφήσει επαγγελματικά η ελληνική κοινωνία, σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έλλειψη υποδομών και μελών ΔΕΠ στα ήδη υφιστάμενα Νομικά Τμήματα.

Το Νομικό τμήμα του ΔΠΘ που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Τμήματα του Περιφερειακού Πανεπιστημίου μας, είναι αυτό που θα υποστεί τη μεγαλύτερη συρρίκνωση και θα οδηγηθεί σε υποβάθμιση και ενδεχόμενη κατάργηση από τη συγκεκριμένη εξέλιξη που δρομολογείται όλως αιφνιδίως και χωρίς διάλογο με τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και τους επαγγελματικούς συλλόγους απονομής της Δικαιοσύνης.

Όλοι οι λόγοι που προ δεκαετιών οδήγησαν στην απόφαση της Νομικής Σχολής μας να άρει για εβδομάδες τη λειτουργία της Σχολής, όταν επιχειρήθηκε η δημιουργία τέταρτης Νομικής Σχολής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, εξακολουθούν να ισχύουν επαυξημένοι.

Διακηρύσσουμε την πρόθεσή μας να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να παρεμποδιστεί η υλοποίηση του σχεδίου ουσιαστικής εξόντωσης της Νομικής Σχολής μας, και τη βεβαιότητά μας, ότι όπως και τότε, θα διαφυλάξουμε την ύπαρξη και την ποιότητα των παρεχόμενων νομικών σπουδών».