Ομόφωνα υιοθετήθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, Ψήφισμα της παράταξης “Εμείς η πόλη”, αναφορικά με την κατάργηση του αστυνομικού σταθμού Νέας Καλλίστης.

Στο κείμενο του Ψηφίσματος, κατατίθεται το αίτημα ενίσχυσης του αστυνομικού σταθμού ή επανασύστασης αστυνομικού τμήματος:

Μετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε για την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Καλλίστης  από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 7/2017 – ΦΕΚ 14/Α/9-2-2017 «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

 Οι  πολιτικές ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων, αλλά και κάθε εμπλεκόμενος στην έμπνευση και την υλοποίηση παρόμοιων έωλων και ανεφάρμοστων σχεδιασμών επί χάρτου, προϊόντων διαβουλεύσεων σε κλειστές αίθουσες και σε διαδρόμους και όχι διαλόγου με την Κοινωνία, γραφημάτων ξένων προς τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας και του Δήμου Κομοτηνής, αποκυημάτων τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την προστασία της Ζωής και της Περιουσίας, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Το Υπουργείο προωθεί την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Καλλίστης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά δεδομένα. Το Α.Τ. Νέας Καλλίστης είναι το μοναδικό Αστυνομικό Τμήμα εν λειτουργία του πρώην Δήμου Αιγείρου μετά την ένωση του με τον Δήμο Κομοτηνής, και αφενός η κατάργησή του θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι κάτοικοι της περιοχής, αφετέρου δε, το εν λόγω Αστυνομικό Τμήμα αστυνομεύει στην πιο τουριστική περιοχή του Δήμου Κομοτηνής, το Φανάρι, τη Μέση και την Αρωγή. Το καλοκαίρι που θα αυξηθεί η κίνηση θα υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς το κομμάτι αυτής της περιοχής θα είναι δύσκολο θα καλυφθεί.

Ως εκ τούτου αντιδρούμε στην κατάργηση και ζητούμε ή την ενίσχυσή του, για την ακόμη καλύτερη αστυνόμευση των περιοχών, ή σε άλλη περίπτωση την επανασύσταση του Α.Τ. στην έδρα του Δ. Αιγείρου.

 Αποτελεί χρέος για την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να λάβει υπόψη του τις ενστάσεις και την επιχειρηματολογία της Δημοτικής Αρχής, που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες».