ΔΗΜΟΣΚατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής συζήτησε το θέμα της αξιολόγησης των εργαζομένων και του επανελέγχου μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, όπως προβλέπονται από το Ν. 4250/2014, και εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο:

«- Τάσσεται υπέρ της ανάγκης εφαρμογής ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης τού προσωπικού, τέτοιου που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

– Εκφράζει την αντίθεσή του με το προωθούμενο σύστημα αξιολόγησης του Ν. 4250/2014 που αφορά στον επιμερισμό ποσοστών, διαδικασία που θεωρείται αυθαίρετη και ενδεχομένως αντισυνταγματική, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.

– Ζητά τη μη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του Ν. 4250/2014, και την αλλαγή του μέσα από έναν τριμερή διάλογο μεταξύ Κυβέρνησης, ΚΕΔΕ και Εργαζομένων στους Δήμους, ώστε να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο αξιοποίησης και αξιολόγησης, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να παραπέμπει σε διαθεσιμότητες και απολύσεις των εργαζομένων.

– Ζητά την αναστολή των ελέγχων των συμβάσεων μέχρις ότου ξεκαθαριστεί από την Κυβέρνηση με σαφήνεια, πως δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας εργαζόμενος, εξαιρουμένων όσων  προσκόμισαν πλαστούς τίτλους».