Πιλοτικό, αναπτυξιακό πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικών συνεταιρισμών, ομάδων και συλλόγων, χρηματοδοτεί ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», και ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox Christian Charities (IOCC), με την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος Jaharis Family Foundation και άλλων ελληνοαμερικανικών ιδρυμάτων και ιδιωτών.

Το πρόγραμμα ενισχύει τις παραγωγικές δραστηριότητες ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών (διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης, μηχανολογικού εξοπλισμού, μάρκετινγκ, κ.λπ.), χρηματοδοτώντας αναπτυξιακές δράσεις σε ποσοστό  έως 100%, με ανώτερο όριο χρηματοδότησης έως το ποσό των 10.000 ευρώ.

Η δαπάνη εκάστης προμήθειας των εγκεκριμένων αναπτυξιακών προτάσεων, καλύπτεται απευθείας από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης, έχουν αποκλειστικά και μόνο συνεταιρισμοί, ομάδες και σύλλογοι (όχι μεμονωμένοι παραγωγοί), που εδρεύουν στις περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ανταποδοτικά οι ομάδες των παραγωγών που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα, θα διαθέσουν το 10% της αξίας της ενίσχυσης σε είδος από την παραγωγής τους,  ως δωρεά σε ένα τοπικό ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015, ώρα 15:00.

Τόπος υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, ηλεκτρονικά (scanned), στο email: y.daskalakis@mkoapostoli.gr ή με κούριερ στα γραφεία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (οδός Δέσπως Σέχου 37, Τ.Κ. 11743 Αθήνα, υπόψιν κ. Γεωργίου Δασκαλάκι).

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής  και την αίτηση συμμετοχής, στο website της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ www.mkoapostoli.gr και στο τηλέφωνο 2130 184426.