Έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου, για την αποτίμηση της καταναλωτικής κίνησης των χειμερινών εκπτώσεων 2015 (12/1 – 28/2), συγκριτικά με αυτών του 2014, διεξήγαγε ο Εμπορικός  Σύλλογος Κομοτηνής.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από δείγμα 53 επιχειρήσεων-μελών του Εμπορικού Συλλόγου, και προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

– Σύμφωνα με την πλειονότητα των επιχειρήσεων, οι πωλήσεις κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από την περσινή χρονιά, σε ποσοστό 11% – 20%.

– Ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων επαγγελματιών, απάντησε ότι κινήθηκαν καλύτερα από τη περσινή χρονιά.

– Το 10% απάντησε ότι κινήθηκαν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.

– Στην ερώτηση ποια ήταν κατά τη γνώμη τους η καλύτερη περίοδο των εκπτώσεων από άποψη αγοραστικής κίνησης, το 93% απάντησε «στην αρχή, 15 – 31 Ιανουαρίου», ενώ το 7% απάντησε «από 16 έως 28 Φεβρουαρίου».

– Επίσης, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, άνοιξε το 80% των καταστημάτων.

– Στο ερώτημα αν υπήρξε καταναλωτική κίνηση από Έλληνες ή ξένους τουρίστες-επισκέπτες, το 95% των επιχειρήσεων απάντησε ότι η κίνηση προήλθε μόνο από Έλληνες καταναλωτές.