Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας

Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας από χειμερινή σε θερινή έχει ξεκινήσει.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα μπροστά. Αυτήν την Κυριακή, 26 Μαρτίου, όταν το ρολόι μας δείξει 03:00, θα πρέπει να το γυρίσουμε μία ώρα μπροστά ώστε να δείξει 04:00.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετά από την αλλαγή θα «χάσουμε» μία ώρα ύπνου, την οποία θα περιμένουμε να ανακτήσουμε την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.