Σημαντική διάκριση έλαβε η ατομική επιχείρηση της Ελένης Γκαράκη, «EG Energy», αποσπώντας στα “Environmental Awards 2016” το Χάλκινο Βραβείο (Βronze Award), στην ενότητα Sustainable Business, ως μια εταιρεία πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας & αειφορίας, δραστηριοποιούμενη στην παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας!

Τα “Environmental Awards” επιβραβεύουν τις καλύτερες πρακτικές αξιοποίησης διαδικασιών και πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και καινοτόμα βιώσιμα «πράσινα» έργα, τεχνολογίες ή προγράμματα, που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης, από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η απονομή των φετινών βραβείων πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Η εταιρεία «EG Energy» έχει κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ηλιακής ενέργειας. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως αντιπρόσωπος του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος WATT+VOLT στη Ροδόπη, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση που δραστηριοποιήθηκε στην πράσινη ενέργεια εν μέσω οικονομικής ύφεσης, πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις για την καλύτερη περιβαλλοντική της επίδραση. Σήμερα διαθέτει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 39,6 kWp, ούσα μια μικρή πράσινη επιχείρηση που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.

H ιδιοκτήτρια της εταιρείας, κ. Ελένη Γκαράκη, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη τιμή η βράβευσή μας, η οποία αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών μας για την αποδοτική λειτουργία μιας εταιρείας με εφαρμογή καλών πρακτικών για τη φιλική ηλεκτροπαραγωγή με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας – το θετικό περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμά της. Η συνεργασία μας με τη WATT+VOLT στηρίζεται στις κοινές αρχές μας για ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και την ευρεία χρήση τεχνολογίας που θα συμβάλλει σε ένα βιώσιμο μέλλον».