• Οι Βούλγαροι θα αποδεσμεύσουν νερό από το φράγμα του Κίρτζαλι για την εκτόνωσή του.

Σύμφωνα με Ρηματική Διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, από τις 3 μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου, τα επίπεδα των υδάτων του ποταμού Έβρου στο Svilengrad θα ξεπεράσουν το όριο του κίτρινου συναγερμού που είναι τα 658 κυβικά μέτρα / δευτερόλεπτο, του Άρδα θα υπερβούν τα 300 κυβικά μέτρα / δευτερόλεπτο, και του Τούντζα τα 63 κυβικά μέτρα / δευτερόλεπτο.

Τούτων δοθέντων έχει σημάνει συναγερμός στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Έβρου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, η οποία εξέδωσε την κάτωθι επείγουσα ανακοίνωση λήψης μέτρων για τις παρέβριες περιοχές:

ΑΠΟ: ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤ. ΔΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/Π.Ε  ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 Υπεύθυνος για Πληροφορίες:  25513 50580 ΑΠ: 1668

     Α   Aλεξ/πολη: 01-12-2017

 

ΩΡΑ: 21.15

Τηλέφωνο σταθερό 25513 50580,81,82
Τηλέφωνο Κινητό
ΦΑΞ 2551023223
ΣΧΕΤ: Τοπικό Σχέδιο ΄΄ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ΄΄
Λόγω  επικείμενης αύξησης των νερών των  ποταμών  ΕΒΡΟΥ & ΑΡΔΑ  από  μεγάλες ποσότητες νερού που θα εισέλθουν από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη ρηματική  διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας,  στον ποταμό  Έβρο πάνω από 658m3/sec  από  03 έως 05-12-2017, στον ποταμό Άρδα πάνω από 300m3/sec στις 01-02 και 03 -12-2017και στον ποταμό Τούντζα  πάνω από  63m3/sec  από τις 03-12-2017 έως 05-12-2017

Παρακαλούνται:

1.Οι Δήμαρχοι του πίνακα αποδεκτών για  ενέργεια:

Όπως ενημερώσουν  ά μ ε σ α τους κατοίκους των περιοχών τους     (Γεωργούς – Κτηνοτρόφους – Αλιείς – Κυνηγούς κ.λ.π.):

·   Να μη πλησιάζουν τους  ποταμούς  ΕΒΡΟ  & ΑΡΔΑ   και τα αναχώματα αυτών (επικίνδυνες  περιοχές).

·   Να απομακρύνουν έγκαιρα μηχανήματα και εργαλεία τους από τις επικίνδυνες  περιοχές

·    Οι Δήμοι  να συνεργάζονται με την Δνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ, εάν απαιτηθεί, για άμεση επέμβαση – παρέμβαση με μέσα και προσωπικό.

2. ΟΙ ΔΝΣΕΙΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

           Όπως ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον των ποταμών

Έβρου  και Ερυθροποτάμου για την επικείμενη αύξηση των υδάτων. Παρακαλούνται επίσης οι

κτηνοτρόφοι  να  επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα τις εκτροφές τους και επιπλέον να

είναι σε επαφή με  τις Δνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για πιθανή εκκένωση

των κτηνοτροφικών   μονάδων.

3. Η ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε  ΕΒΡΟΥ

* Όπως διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη /επιτήρηση  των αναχωμάτων

και των αντιπλημμυρικών έργων.

*Ενημερώσει  τους ΓOΕΒ –ΤΟΕΒ  για τη λήψη    προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα

αρμοδιότητάς τους(Αρδευτικά    Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.) άρθρο 46 του

Ν.4456/2017

4. Η ΠΑΜΘ/ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  δια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ  ΕΒΡΟΥ  παρακολουθεί το θέμα και για οποιαδήποτε εξέλιξη επ’ αυτού, θα σας ενημερώσει σχετικά με νεότερο έγγραφό του.

5. Η ΧVI Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ και η 50 ΜΗΧ.ΤΑΞ./3ο ΕΓ παρακαλούνται όπως ενημερώνουν το τη Δνση Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ  και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ  ΕΒΡΟΥ για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος