ΑΡΔΑΣΛόγω επικείμενης αύξησης των νερών του  ποταμού Άρδα από την υπερχείλιση του φράγματος του Ιβαήλοβγκραντ στη Βουλγαρία, η οποία αναμένεται να υπερβεί τα 300 m3/sec, και για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων η Περιφέρεια ΑΜ-Θ καλεί:

Α) Τους Δημάρχους της περιοχής να συνεργάζονται με τη Δνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου για τυχόν ανάγκη άμεσης επέμβασης – παρέμβασης με μέσα και προσωπικό, καθώς και να ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους, γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς, κυνηγούς, ώστε να:

– μην πλησιάζουν τον ποταμό Άρδα και τα αναχώματά του (επικίνδυνες  περιοχές).

– απομακρύνουν έγκαιρα μηχανήματα και εργαλεία τους από τις επικίνδυνες  περιοχές.

– ενημερώσουν τους ΤΟΕΒ  στη ζώνη ευθύνης  τους για τη λήψη προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (Αρδευτικά Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λπ.).

Β) Τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον των ποταμών Άρδα, Έβρου  και Ερυθροποτάμου, ώστε να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα τις εκτροφές τους και επιπλέον να είναι σε αμφίδρομη επαφή για πιθανή εκκένωση των κτηνοτροφικών μονάδων.

Γ) Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, να:

– διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη /επιτήρηση  των αναχωμάτων των αντιπλημμυρικών έργων.

– ενημερώσει  τους ΓOΕΒ για τη λήψη προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (Αρδευτικά Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λπ.)

Δ) Τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας να παρακολουθεί το θέμα.

Ε) Τη ΧVI Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ να ενημερώνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος.