Ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η Ομάδα Φοιτητών Αιμοδοτών Θράκης Φοιτητές Εξ’ Αίματος, και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, απευθύνουν το δικό τους κάλεσμα προς τους φοιτητές της περιοχής.

Η Ομάδα Φοιτητών Αιμοδοτών Θράκης συστάθηκε τον Μάρτιο του 2015 από φοιτητές των σχολών του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη (ιατρική και παιδαγωγική), με σκοπό να διαδώσει την πράξη της εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων (μυελός των οστών), τη δωρεά ομφάλιου αίματος και αιμοπεταλίων.

Επικοινωνία:

E-mail: exaimatosfoitites@gmail.com

Facebook: Φοιτητές Εξ’Αίματος