Μετά από την απομάκρυνση των σταθερών κατασκευών που είχαν εγκαταστήσει επί τμημάτων του πεζόδρομου της Βενιζέλου οι παρακείμενες καφετέριες, ξεκίνησαν πλέον από τον Δήμο Κομοτηνής και οι απαραίτητες παρεμβάσεις για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας κ.λπ.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, μετατοπίζονται οι κολώνες οδοφωτισμού, τα παγκάκια και οι σταθεροί κάδοι απορριμμάτων, που βρίσκονται κατά μήκος του πεζόδρομου.

Όπως προδίδουν οι επισυναπτόμενες φωτογραφίες, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν ήδη στη διαμόρφωση των νέων σημείων, στα οποία θα εγκατασταθούν οι κολώνες οδοφωτισμού. Επίσης, άλλαξαν θέση σε ένα παγκάκι που βρισκόταν στην κάτω πλευρά του πεζόδρομου, ενώ θα προβούν στη μετατόπιση και των υπολοίπων, καθώς και σε αντικαταστάσεις, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ο στόχος των παραπάνω παρεμβάσεων είναι να δημιουργηθεί μια ζώνη ελεύθερης διέλευσης, με ελάχιστο πλάτος 3,5 μέτρα, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.