Α. Ιστορικό 2004 – 2012

2004 – 2009   Δανεισμός € 120 εκ. (μέρος αυτών με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου)

Ιούν. 2009     Ενεχυρίαση μετοχών του βασικού μετόχου στις πιστώτριες τράπεζες, δικαίωμα ψήφου στο βασικό μέτοχο το οποίο μεταβιβάζεται στις τράπεζες εάν και εφόσον δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια

Φεβρ. 2010   Παραίτηση διοικητικού συμβουλίου έχοντας οφειλές προς εργαζόμενους, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο, τράπεζες και τρίτους

Μάρ. 2010     Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με συμμετοχή εργαζομένων και ανεξάρτητων τεχνοκρατών με μεγάλη εμπειρία στις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων ώστε να διασωθεί μέρος της εταιρίας, να καλυφθούν μεσοπρόθεσμα οι παραπάνω υποχρεώσεις. Ο όλος σχεδιασμός της διάσωσης εμπεριέχει νέο δάνειο ύψους € 27 εκ. με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου διασφαλισμένο με πρώτης τάξεως υποθήκες σε όλη την περιουσία της εταιρίας (ΦΕΚ Β956/2010)

Ιούν. 2011     Το παραπάνω δάνειο με ΕΕΔ δεν εκταμιεύεται ποτέ και ως εκ τούτου η προσπάθεια του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάσωση της εταιρίας καταλήγει στην κατάθεση επίσημης πρότασης προς τράπεζες για την εξαγορά όλης της εταιρίας και κάλυψη όλων των υποχρεώσεων από αμερικανικό επενδυτικό οίκο.

Ιαν. 2012       Απόσυρση του ενδιαφέροντος από το αμερικανικό επενδυτικό οίκο λόγω συνεχούς αναπροσαρμογής των απαιτήσεων από την πλευρά των τραπεζών. Παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απρ. 2012      Έκδοση απόφασης πτώχευσης της ΕΝΚΛΩ μετά από αίτημα της αυστριακής εταιρίας Lenzig

Μάιος 2012   Έκδοση απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΕΑ) σύμφωνα με την οποία κρίνονται ως παράνομη ενίσχυση € 20 εκ. δανεισμού του 2007 από την Εθνική Τράπεζα προς την ΕΝΚΛΩ, καθώς και € 15 εκ. ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ το 2009. Η Ελληνική Δημοκρατία εντέλλεται να ανακτήσει άμεσα πλέον των τόκων τα παραπάνω ποσά από την εταιρία.

Ιούλ. 2012     Ορισμός συνδίκου, προσδιορισμός παύσης πληρωμών Ιούλιος 2010

Β. Περίοδος 2012 – 2017

Δεκ. 2012       Εκλογή Συμβουλίου Πιστωτών από τη Γενική Συνέλευση πιστωτών της πτωχευμένης. Συνολικές απαιτήσεις σύμφωνα με τη σύνδικο > των € 375 εκ.

Τράπεζες (απαιτήσεις € 232 εκ.) ΔΕΝ παρέστησαν στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης

Δημόσιο (απαιτήσεις € 68,8 εκ.) ΔΕΝ παρέστη στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) (απαιτήσεις € 47 εκ.) ΔΕΝ παρέστη στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης

Εργαζόμενοι (απαιτήσεις € 35 εκ.) παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση των πιστωτών καλύπτοντας λόγω απουσίας των υπολοίπων τις τέσσερις (4) από τις έξι (6) θέσεις του Συμβουλίου (3 τακτικοί, 3 αναπληρωματικοί)

Ιούλ. 2014     Συνέλευση άρθρου 84 του ΠτΚ. Η σύνδικος δεν εισηγείται κανένα κανένα σχέδιο διάσωσης ή εξυγείανσης της εταιρίας, όπως και η Εθνική Τράπεζα που παρέστη στη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι δεν παρουσίασαν αντίστοιχο σχέδιο και τοποθετήθηκαν εγγράφως : οι βιομηχανικές μονάδες να πωλούνται εν τω συνόλω (κτίριο, γήπεδο, μηχανολογικός εξοπλισμός) με στόχο την παραγωγική τους αξιοποίηση και την είσπραξη μεγαλύτερου δυνατού τιμήματος. Επιδόθη σχετικός κατάλογος προτεραιοποίησης.

Ιούν. 2015     Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενημερώνουν τη σύνδικο για την πρόθεσή τους να συντάξουν σχέδιο βιώσιμης επαναλειτουργίας της εταιρίας έστω κάποιων βιομηχανικών μονάδων της εταιρίας. Στο πλαίσιο του ΠτΚ η σύνδικος τους ενημερώνει εγγράφως για τις απαιτήσεις όλων των πιστωτών κατά κατηγορία.

Δεκ. 2015       Οι εργαζόμενοι δημοσιοποιούν επιχειρησιακό σχέδιο βιώσιμης επαναδραστηριοποίησης βιομηχανικών μονάδων της πτωχής εταιρίας στο πνεύμα του ΠτΚ. Η κυβέρνηση εκδίδει ΠΝΠ που αναστέλλει επί 6μηνο τους πλειστηριασμούς πτωχευτικής περιουσίας της ΕΝΚΛΩ με στόχο να διερευνήσει τη βιωσιμότητα ή μη του παραπάνω επιχειρησιακού σχεδίου και με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανάκτηση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ.

6/2014 – 12/2015

                       Συνεχείς εκποιήσεις πτωχευτικής περιουσίας κατά τμήμα (μονάδες παραγωγής διαφορετικών εργοστασίων, αποθέματα διαφόρων εργοστασίων, εξοπλισμός υποστήριξης της εταιρίας)

Ιαν. 2016       Έγγραφες οχλήσεις της ΕΕΑ προς την Ελληνική Δημοκρατία, κατόπιν ενημέρωσής της από τη σύνδικο ζητώντας εξηγήσεις τόσο για τις συζητήσεις περί της επαναλειτουργίας της ΕΝΚΛΩ εν τω συνόλω όσο και για την έκδοση της ΠΝΠ από την κυβέρνηση.

Απρ. 2016      Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής τεχνοκρατών για την αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου των εργαζομένων, καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης αυτού. Συνδρομή ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων.

05–06 /2016  Εγγραφο ερώτημα εργαζομένων (Μάιος 2016), ΕΦΚΑ (Ιούνιος 2016) σχετικό με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Απάντηση της συνδίκου Σεπτέμβριο 2016 στους εργαζόμενους : Το ερώτημά σας ετέθη στο αρχείο.

Ιούν. 2016     Απολύτως θετική εισήγηση για τη βιωσιμότητα του επιχειρησιακού σχεδίου επί τη βάσει του χειρότερου δυνατού σεναρίου. Δύο πιθανά σενάρια χρηματοδότησης : α) κεφαλαιοποίηση μέρους των απαιτήσεων των πιστωτών β) οι εργαζόμενοι να αποταθούν στις αγορές για την εύρεση επενδυτή που θα εξαγοράσει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ώστε να υλοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο μέσω της Πτωχευτικής Διαδικασίας.

Σεπτ. 2016     Κατάθεση επενδυτικού ενδιαφέροντος από την AIGLON Slp σχετικά με την εξαγορά όλων των υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΚΛΩ στη σύνδικο και στο Συμβούλιο Πιστωτών.

Οκτ. 2016 – Φεβρ. 2017

                       Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων από τον επενδυτή σε 4 μόλις ημέρες λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων της συνδίκου. Ανακοίνωση πλειστηριασμών κάθε Δευτέρα και ενώ υπάρχει το παραπάνω επενδυτικό ενδιαφέρον για γραμμές παραγωγής ολόκληρων εργοστασίων χωρίς το αντίστοιχο οικόπεδο και κτίριο. Εγγραφο αίτημα προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο από ΕΦΚΑ και εργαζόμενους να ανασταλούν οι εν λόγω πλειστηριασμοί, χωρίς να γίνει αποδεκτό.

Απρ.  2017     Εγγραφο ερώτημα του επενδυτή προς τη σύνδικο σχετικό με την αποτίμηση των υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΚΛΩ. Η απάντηση της συνδίκου είναι ότι η αποτίμηση είναι εν εξελίξει.

Μάιος 2017   Κατάθεση επίσημης επενδυτικής πρότασης στο Πτωχευτικό Δικαστήριο από την AIGLON Slp. διαμέσου της 100% θυγατρικής της HPRD στην Ελλάδα και στην Κύπρο που αφορά

                       Α) την απόκτηση όλων των υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων με δημόσιο πλειστηριασμό και τίμημα ορισμένο από τις Πτωχευτικές Αρχές βάσει της επίσημης αποτίμησης της συνδίκου και       

                       Β) εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου των εργαζομένων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρότασης μαζί με MOU που έχει υπογράψει η HPRD, η AIGLON Slp. και οι εργαζόμενοι.

                       Γ) εγγυητική επιστολή τράπεζας του ευρωσυστήματος σχετική με την άμεση δυνατότητα εκταμίευσης € 100 εκ. για λογαριασμό της HPRD για επενδύσεις στην Ελλάδα που αφορούν την παραπάνω επένδυση καθώς και άλλες.

Γ. Περίοδος Αύγουστος 2017 – σήμερα

Αυγ. 2017      Σύγκλιση 3μερούς (Πολιτεία, σύνδικος, εργαζόμενοι) σύσκεψης συμφιλίωσης από το ΓΓ Εργασίας κο Νεφελούδη, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών πλειστηριασμού τουλάχιστον εκείνων των εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν παραγωγικά (τρείς μονάδες). Η σύνδικος δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει τις αποτιμήσεις που δεν υπάρχουν για τις μονάδες τουλάχιστον αυτές άμεσα και να προχωρήσει σε πλειστηριασμό εν τω συνόλω (οικόπεδο, κτήριο, εξοπλισμός). Από αυτή τη δέσμευση, έως σήμερα μας έχει κοινοποιηθεί μόνο η αίτηση για αποτίμηση του ακινήτου ενός από τα τρία εργοστάσια.

10/10/2017   Εισήγηση Γενικού Εισαγγελέα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την καταδίκη της Ελλάδος όσων αφορά στην έκδοση της ΠΝΠ και τη μη ανάκτηση έως τώρα του ποσού που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει επιδικάσει (παράνομες κρατικές ενισχύσεις)

Τις Πταίει ;

Από την αναφορά των παραπάνω γεγονότων προκύπτουν τα παρακάτω :

Α)    Για τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις 2007 – 2009 δεν ευθύνεται ούτε αυτός που τις ενέκρινε, ούτε αυτός που τις χορήγησε, ούτε αυτός που τις ανάλωσε. Φταίει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ο τελευταίος Διευθύνων Σύμβουλος 2010 – 2011 ο οποίος και διώκεται.

Β)    Για το σύνολο του δανεισμού € 120 εκ. δεν φταίνε αυτοί που τα χορήγησαν (τράπεζες), αλλά μάλλον εκ του αποτελέσματος φταίνε οι εργαζόμενοι που έμειναν άνεργοι έχοντας και αυτοί απαιτήσεις € 35 εκατ.

Γ)     Για τη μη ύπαρξη σχεδίου αναδιάρθρωσης – εξυγίανσης δεν φταίνε οι τράπεζες, το ΙΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες της πτώχευσης, ούτε ο σύνδικος που είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Φταίνε οι εργαζόμενοι που είναι οι μόνοι που έχουν καταθέσει και επίσημα αξιολογημένο επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά και ο επενδυτής που θέλει να επενδύσει σε αυτό με τίμημα που θα ορίσουν οι πτωχευτικές αρχές που δεν το έχουν προσδιορίσει εδώ και πέντε χρόνια.

Δ)    Για την περιβόητη παραγωγική ανασυγκρότηση που όλοι επικαλούνται δεν φταίει η κυβέρνηση η οποία θεσμοθετεί και ελέγχει διαδικασίες, αλλά φταίνε οι εργαζόμενοι που στην περίπτωση της ΕΝΚΛΩ έχουν παρουσιάσει σχέδιο, προβλήματα, λύσεις και χρηματοδότηση τα τελευταία 2,5 χρόνια.

ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 1. Αξιοποίηση αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας επί τη βάσει σύγχρονων επιχειρησιακών σχεδίων (προστιθέμενη αξία). Αξιοποίηση περιουσίας και για άλλες παραγωγικές δράσεις.
 2. Επαναπροσδιορισμός της έννοιας της βιωσιμότητας
 3. Αξιοποίηση των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων

Εφαρμογή των παραπάνω αξόνων στην περίπτωση της ΕΝΚΛΩ

 1. Λειτουργία των 3 από τα 14 βιομηχανοστάσια με παραγωγική αναδιάρθρωση. Εστίαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω καθετοποιημένης παραγωγής (επένδυση στην ανάπτυξη brand names ενδύματος)
 2. Μετάβαση από τη μεγιστοποίηση του κέρδους του ενός στο βέλτιστο σημείο ικανοποίησης των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία (μετοχικό σχήμα 80% επενδυτής, 20% συνεταιρισμός εργαζομένων, μισθολογικό καθεστώς επί τη βάσει των 751 ευρώ)
 3. Αποσύνδεση από την αναγκαιότητα τραπεζικού δανεισμού μέσω προσέλκυσης εγχώριων ή αλλοδαπών επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία στηρίζουν την ασφάλεια της επένδυσής τους στην πλήρη αξιοποίηση της περιουσίας της εταιρίας. (Τα υπόλοιπα 11 εργοστάσια θα χρησιμοποιηθούν για εναλλακτικές παραγωγικές δράσεις πχ. εκμετάλλευση ενέργειας, logistics, εμπορική διαχείριση, τουρισμός)

Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση

 1. Μετάβαση από πτωχευτικό καθεστώς σε ενεργητικό καθεστώς
  • Επιτάχυνση των διαδικασιών του πτωχευτικού κώδικα (πχ άρθρο 148 περί εκποίησης ακινήτου που για τις παλαιές πτωχεύσεις απαιτεί κατ ελάχιστο διαδικασία περί τους 4 μήνες, ενώ για τις μετά το 2016 πτωχεύσεις μόλις 1 μήνα)
  • Ελαχιστοποίηση των εξουσιών του εκκαθαριστή και υποχρέωση συμμετοχής των προνομιακών πιστωτών σε όλες τις πτωχευτικές διαδικασίες. Γιατί το Δημόσιο δεν συμμετέχει για τις απαιτήσεις του σε καμία πτώχευση;

Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό (N. 4496/2017 Αρθρο 1, παρ. 2ε) ισχύει το  «Ως «πιστωτές» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη».

 • Θεσμοθέτηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων κατά τα πρότυπα του εξωδικαστικού συμβιβασμού
 1. Επίτευξη της πλήρους υποστήριξης του επιχειρησιακού σχεδίου από τους τοπικούς θεσμικούς φορείς και τους φορείς της τοπικής οικονομίας (πχ. Περιφέρειες και Δήμοι, επαγγελματικά επιμελητήρια, εργατικά κέντρα, μεγάλοι συνδικαλιστικοί φορείς).