Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας – Η σύνθεσή της και το έργο που αναλαμβάνει

Ομάδα εργασίας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Μουφτειών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, συγκροτήθηκε με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Η Ομάδα Εργασίας, έχει ως εξής:

  1. Ελένη Αναστασοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ετεροθρήσκων και Ετερόδοξων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  1. Κωνσταντίνο Πιτταδάκη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  1. Δέσποινα Τριπόδη, αποσπασμένη εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ 13 Νομικών, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  1. Βασιλική Ζωιτοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε ́ της Διεύθυνσης Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Χρέη Συντονιστή της ομάδας εργασίας θα εκτελεί η Ελένη Αναστασοπούλου.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι: η μετάβαση στην έδρα των Μουφτειών Κομοτηνής, Ξάνθης και Διδυμοτείχου, όσες φορές απαιτηθεί είτε σε πλήρη σύνθεση είτε σε μερική και 1) η σύνταξη αναλυτικής και λεπτομερούς έκθεσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας τους (στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και όλα όσα αφορούν στη διαδικασία άσκησης των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων των Μουφτήδων) 2) η κατάθεση πρότασης – μελέτης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους.

Η θητεία της ομάδας εργασίας ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

Το έργο της ομάδας εργασίας θα επικουρούν ο Βασίλειος Συμεωνίδης, Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, και ο Μεχμέτ Δερτιμάν, Σχολικός Σύμβουλος Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων και ο Ανδρέας Νοταράς, άμισθος Σύμβουλος του υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Η Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας μπορεί να ζητήσει την επιστημονική υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του διδακτικού προσωπικού των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

Στη διάθεση της Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με την απόφαση, θέτονται υποχρεωτικά κάθε είδους αρχεία, πληροφορίες, βιβλία, έγγραφα και οικονομικά στοιχεία που τηρούνται στις Μουφτείες, διασφαλίζοντας την προστασία οποιωνδήποτε προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων εμπεριέχονται σε αυτά.