• φωτό: ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης κ. Παναγιώτης Χατζηδημητρίου με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη.

Υπόμνημα στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη, επιδόθηκε εκ μέρους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, στο οποίο περιγράφονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Ροδόπης.

Αναλυτικά το υπόμνημα:

«Κύριε Γενικέ.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας με το παρόν υπόμνημα επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη μας και τα οποία ανακύπτουν από τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Ροδόπης.

ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α.Τ. ΣΑΠΩΝ και Τ.Σ.Φ. ΣΑΠΩΝ)

Οι διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει για την μεταστέγασή των Υπηρεσιών Α.Τ. Σαπών και Τ.Σ.Φ. Σαπών και την συστέγασή τους στο κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ. Σαπών έχουν «κολλήσει», με αποτέλεσμα και οι Αστυνομικές μας Υπηρεσίες να λειτουργούν σε χώρους ακατάλληλους και επικίνδυνους για την υγεία και την ασφάλεια των αστυνομικών, αλλά και ένα κτίριο του Ελληνικού Δημοσίου να ρημάζει στην κυριολεξία, παραμένοντας άδειο και ασυντήρητο ενώ θα μπορούσε να παραχωρηθεί προς χρήση στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, ώστε και οι αστυνομικοί να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ασφαλές και αξιοπρεπές, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πολίτες που προσέρχονται για διάφορα θέματα τους, αλλά και το κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ. Σαπών να αξιοποιηθεί και να συντηρείται αντί να είναι έρμαιο στην φθορά του χρόνου, της αχρηστίας, της γραφειοκρατίας και της δυσκαμψίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Σας παραθέτουμε την απάντηση που λάβαμε επί του θέματος  από τον Προϊστάμενο Κ.ΟΤ.Υ.Π. , Υποστράτηγο κ. Γεώργιο ΚΩΤΣΑΚΗ :

“α. Το Αστυν. Τμήμα & το Τ.Σ.Φ. Σαπών στεγάζονται σε δημόσια οικήματα. Προ διετίας περίπου για το οίκημα του Α.Τ., το οποίο χρήζει επισκευαστικών εργασιών, συντάχθηκε Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός δαπάνης ύψους 35.000,00€ για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών πλην όμως η δαπάνη αυτή δεν υλοποιήθηκε καθόσον δεν κατέστη δυνατή η έκδοση οικοδομικής αδείας για την πραγματοποίηση των όσων εργασιών είχαν προβλεφθεί. Κατά το παρελθόν στο στεγαστικό πρόγραμμα που υλοποιούταν μέσω των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είχε ενταχθεί η ανέγερση οικήματος για τη στέγαση του Αστυν. Τμήματος και του Τ.Σ.Φ. Σαπών σε δημόσιο οικόπεδο στην πόλη των Σαπών εμβαδού 607 τ.μ. περίπου. Λόγω πολεοδομικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν μεταγενέστερα, εξαιρέθηκε από τα υλοποιούμενα προγράμματα και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η κατασκευή οικήματος.

β. Παλαιότερα ζητήθηκε από τις Δ/νσεις Αστυνομίας ανά την Επικράτεια, μεταξύ των οποίων και η Δ-νση Αστυνομίας Ροδόπης, να αναζητήσουν στην εδαφική τους αρμοδιότητα οικήματα του Δημοσίου που πλέον δεν χρησιμοποιούνται και κρίνονται κατάλληλα για τη στέγαση Αστυν. Υπηρεσιών που λειτουργούν σε ακατάλληλα ή μισθωμένα οικήματα.

γ. Στα πλαίσια αυτά ανευρέθη στην πόλη των Σαπών κατάλληλο οίκημα, στο οποίο στεγάζονταν η ομώνυμη Δ.Ο.Υ., η λειτουργία της οποίας ανεστάλη  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.Δ6Α 1130258 ΕΞ 20-9-2012 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Η οικοπεδική έκταση που ανεγέρθηκε το οίκημα της Δ.Ο.Υ Σαπών δωρήθηκε από τον ομώνυμο Δήμο το έτος 1997 με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση των Υπηρεσιών Δ.Ο.Υ.

δ.  Από μέρους μας κινήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου το εν λόγω οίκημα παραχωρηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών δωρεάν για χρήση στην Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να γίνει η μεταστέγαση του ομώνυμου Αστυν. Τμήματος και  Τ.Σ.Φ.

ε. Με το άρθρο 196 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄/27-5-2016) επήλθαν μεταβολές στο καθεστώς κυριότητας και νομής των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. Μέχρι να εκδοθούν οι απαραίτη-τες διευκρινιστικές εγκύκλιοι για την εφαρμογή του Νόμου, δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης χρήσης του ακινήτου, για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

στ. Όπως μας γνωστοποιήθηκε, σήμερα (25-10-2017) από την αρμόδια Υπηρεσία (Γ’ Τμήμα Μελετών Έργων και Στέγασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Γεν. Γραμ. Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών/Υπουργείο Οικονομικών) ο φάκελος της υπόθεσης είναι πλήρης με θετική εισήγηση για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου πλην όμως εντός των προσεχών ημερών, από την ως άνω Υπηρεσία, θα υποβληθεί σχετικό σημείωμα υπόψη της κας Γεν. Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας προκειμένου δοθούν σχετικές οδηγίες και απαιτούμενες ενέργειες για τον περαιτέρω χειρισμό των θεμάτων που αφορούν παραχώρηση οικημάτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το εν λόγω οίκημα των Σαπών”.

ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ – ΟΙΚΕΙΑΣ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ

Στην 24ωρη φύλαξη του Τουρκικού Προξενείου διατίθενται καθημερινά 5 αστυνομικοί στην μπροστινή σκοπιά, 5  στην πίσω σκοπιά και 20 αστυνομικοί σε καθήκοντα εποχούμενης στατικής δύναμης. Στην φύλαξη της οικίας του Τούρκου Προξένου  διατίθενται καθημερινά 10 αστυνομικοί ήτοι 5 στην σκοπιά και 5 σε εποχούμενη στατικής δύναμης. Επιπλέον αυτών, διατίθενται καθημερινά 6 αστυνομικοί ως συνοδευτική δύναμη ασφαλείας του Προξένου. Αυτό το μέτρο εφαρμόζεται από 06-02-2017, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια η φύλαξη των ανωτέρω στόχων πραγματοποιούνταν επιτυχώς και χωρίς σοβαρά προβλήματα από σύνολο δύναμης 21 αστυνομικών ημερησίως (ήτοι χωρίς αυτούς που τώρα διατίθενται σε καθήκοντα εποχούμενης στατικής δύναμης). Εμείς από την πλευρά μας, θεωρούμε υπερβολική πολυτέλεια το γεγονός να εγκλωβίζονται  στη φρούρηση ενός στόχου τόσοι πολλοί αστυνομικοί, ενώ αυτοί θα μπορούσαν να διατεθούν στην εμφανή αστυνόμευση ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Παράλληλα δε η αποδέσμευση αυτή βοηθά στην καλύτερη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με τρόπο τέτοιο ώστε οι συνάδελφοι μας να εργάζονται σε αξιοπρεπέστερες συνθήκες και με σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα. Σε συνάντησή  μας με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Α.Μ.Θ. Υποστράτηγο κ. ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο, αιτηθήκαμε την επαναφορά του αριθμού των αστυνομικών στα πρότερα μεγέθη, πλην όμως  μας ενημέρωσε ότι η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων κρίνεται απολύτως αναγκαία από το Α.Ε.Α., ως εκ τούτου θα συνεχιστούν ως έχουν και δεν δύναται να μειωθεί ο αριθμός των αστυνομικών που διατίθενται σε αυτά. Κατόπιν αυτού και με δεδομένη την δήλωσή του ότι η φύλαξη των στόχων θα συνεχίσει ως έχει, ζητήσαμε να ληφθούν από πλευράς της Υπηρεσίας τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των συναδέλφων μας που εκτελούν φρούρηση, ήτοι τοποθέτηση νέων αλεξίσφαιρων κουβουκλίων μεγέθους ικανού να φιλοξενούν όλους τους αστυνομικούς που διατίθενται σε αυτήν, καθώς έως τώρα κάποιοι από τους συναδέλφους μας εκτελούν υπηρεσία φρούρησης μέσα σε υπηρεσιακά οχήματα, μία πρακτική ολωσδιόλου επισφαλής, η οποία  τους καθιστά ευάλωτους στόχους. Η ασφάλεια των συναδέλφων μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αποτελεί για εμάς ύψιστο ζήτημα και ως τέτοιο αναμένουμε να αντιμετωπίζεται τόσο από την Φυσική όσο και από την Πολιτική μας Ηγεσία. Ας μην ξεχνάμε τόσο εύκολα τα πλείστα περιστατικά τρομοκρατικών επιθέσεων που έχουν εκδηλωθεί κατά αστυνομικών φρουρών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, αλλά και την απώλεια ζωής των συναδέλφων μας. Αποτελεί ΙΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ η διασφάλιση  ασφαλών συνθηκών εργασίας των μελών μας. Επιπλέον αιτηθήκαμε την τοποθέτηση τουαλέτας στην σκοπιά φρούρησης οικίας Τούρκου Προξένου, καθόσον ενώ είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να υπάρχει, δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια και παρά τις δικές μας οχλήσεις επί του θέματος, δυστυχώς ακόμη δεν υπάρχει.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι γνωστό ότι μετά την ψήφιση του απαράδεκτου Ν.4472/2017, εκτός όλων των άλλων, δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων που πραγματοποιούν Πρακτική Εκπαίδευση και «αμείβονται» με το φιλοδώρημα των 250 ευρώ μηνιαίως, ενώ στην πραγματικότητα παρέχουν κανονική πενθήμερη εργασία,, με το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσουν την διαμονή τους, την διατροφή τους  και την εν γένει διαβίωσή τους… Καλούνται δηλαδή στην ουσία να επιβιώσουν μέσα από ένα θαύμα, γιατί όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι με τα 250 ευρώ μηνιαίως , μόνο μέσω θαύματος επιβιώνει κανείς… Η Ένωσή μας από τότε ακόμη είχε αναδείξει το θέμα που προέκυπτε από την εφαρμογή αυτής της επαίσχυντης διάταξης. Μετά τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας, το μόνο απτό  που έγινε ως τώρα είναι με παρέμβαση του Υπουργού μας, να δοθεί σε αυτούς τους Δόκιμους Αστυφύλακες τον μήνα Αύγουστο και δυστυχώς μόνο άπαξ το ποσό των 200 ευρώ στον καθένα ως προκαταβολή ενόψει υπομνήματος. Δόθηκε όμως παράλληλα και η υπόσχεση ότι το συγκεκριμένο θέμα θα επιλυθεί εντός μηνός Σεπτεμβρίου 2017. Από την Ένωσή μας, υποβλήθηκε από τότε η πρόταση να δικαιολογείται για αυτούς τους Δόκιμους Αστυφύλακες, ημερήσια αποζημίωση για  όλες τις ημέρες που εκτελούν Πρακτική Άσκηση εκτός έδρας της Σχολής τους. Εναλλακτικά προτείναμε, η Πρακτική τους Εκπαίδευση είτε να γίνεται στις έδρες των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων όπου αυτοί εκπαιδεύονται , είτε στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας του τόπου κατοικίας τους, ώστε να έχουν τουλάχιστον διασφαλισμένη τη διαμονή και την σίτισή τους. Δυστυχώς βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου και ακόμη καμία λύση του θέματος δεν δόθηκε. Ούτε καν αυτή η προκαταβολή των 200 ευρώ ενόψει υπομνήματος δεν συνέχισε να δίνεται κάθε μήνα σε αυτούς…

Κύριε Γενικέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, την επικαλούμαστε και παρακαλούμε για την από μέρους σας θετική εξέταση των προβλημάτων, προκειμένου για την επίλυσή τους».