Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προκηρύσσει τέσσερις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου.

Συγκεκριμένα:

– Η Ε.Ε.Ε., στη μνήμη του αειμνήστου προέδρου της Αντωνίου Χανδρή, χορηγεί υποτροφία για σπουδές σχετιζόμενες με το ναυτιλιακό αντικείμενο, σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ. Η υποτροφία αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

– Η εταιρία NEPTUNE LINES, στη μνήμη του ιδρυτή της Νικολάου Τραυλού, χορηγεί υποτροφία διαμέσου της Ε.Ε.Ε., σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία, σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 ευρώ, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

– Η κυρία Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του Σταύρου Α. Νταϊφά, χορηγεί υποτροφία διαμέσου της Ε.Ε.Ε., για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετικούς με τη ναυτιλία, σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδος, ύψους 15.000 δολαρίων ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

– Το Lloyd’s Register Foundation (LRF), χορηγεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, διεθνώς αναγνωρισμένα, ύψους 10.000 λιρών Αγγλίας.

Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, και άλλες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 85, και στα τηλέφωνα 2104291159-65, στην κυρία Ελένη Πρασίνου.

Για δε, την υποτροφία του LRF, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα γραφεία του Hellenic Lloyd’s SA, Ακτή Μιαούλη 87, στο τηλέφωνο 2104580852.