Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπόγραψε την Απόφαση για την ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν. 4.554/2018 που ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή και η οποία περιλαμβάνει τους όρους εφαρμογής των άρθρων 5 έως 8 του εν λόγω νόμου για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή:

  • του προστίμου των 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο.
  • της υποχρεωτικής αναδρομικής τρίμηνης ασφάλισης του αδήλωτου εργαζόμενου.
  • της έκπτωσης του προστίμου εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους εργασίας:
    – για σύμβαση τριών μηνών το πρόστιμο μειώνεται στις 7.000 ευρώ.
    – για σύμβαση έξι μηνών το πρόστιμο μειώνεται στις 5.000 ευρώ.
    – για σύμβαση ενός έτους το πρόστιμο μειώνεται στις 3.000 ευρώ.
  • των διαδικασιών αναίρεσης της έκπτωσης σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού ή μεταβάλλει τους όρους εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι ο Ν. 4.554/2018 προβλέπει πως σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο επιβάλλεται προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Με την απόφαση αυτή τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η νέα αρχιτεκτονική του προστίμου, που αναβαθμίζει συνολικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία, και παράλληλα αποδίδει δικαιοσύνη στον αδήλωτο εργαζόμενο.