Εγκρίθηκε, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση, η πρώτη κατανομή ποσού, ύψους 70.000.000 ευρώ, στις Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται στις δικαιούχους Περιφέρειες ως εξής:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης – 4.158.400 ευρώ
 • Περιφέρεια Αττικής – 9.627.700 ευρώ
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – 2.167.800 ευρώ
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – 7.548.300 ευρώ
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – 3.151.900 ευρώ
 • Περιφέρεια Ηπείρου – 3.178.200 ευρώ
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας – 4.972.000 ευρώ
 • Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων – 2.589.900 ευρώ
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – 11.035.400 ευρώ
 • Περιφέρεια Κρήτης – 7.779.000 ευρώ
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – 2.401.800 ευρώ
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου – 6.812.000 ευρώ
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – 4.577.600 ευρώ

Ειδικότερα, το κονδύλι που αποδίδεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατανέμεται στις 5 Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

 • Π.Ε. Δράμας – 591.600 ευρώ
 • Π.Ε. Έβρου – 976.300 ευρώ
 • Π.Ε. Καβάλας – 832.700 ευρώ
 • Π.Ε. Ξάνθης – 865.400 ευρώ
 • Π.Ε. Ροδόπης – 892.400 ευρώ