Λόγω υπερχείλισης των υδάτων, έχει διακοπεί η συγκοινωνία στις διαβάσεις των ποταμών:

Ποντικόρεμα – Λισσός, ύψος Αρριανών

Εβρένου – Ιασίου – Αετοκορυφή – Διώνη

Στρύμης – Λοφαρίου.