Ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου Data Center της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  ο ΔΕΔΔΗΕ, μετά από δημόσιο διαγωνισμό.

Το νέο Data Center είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από τις 10/4, έχει εμβαδόν 160 τ.μ., ο δε προϋπολογισμός του έργου άγγιξε το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Με το νέο Data Center, που κατασκευάστηκε με τις πλέον αυστηρές και σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας πληροφοριών, ο ΔΕΔΔΗΕ αποκτά τη δική του ανεξάρτητη πληροφοριακή υποδομή, εξασφαλίζοντας μια  αξιόπιστη βάση για τα κεντρικά πληροφοριακά του συστήματα, με αυξημένη διαθεσιμότητα και επεκτασιμότητα.

O ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ΔΕΔΔΗΕ, βασικό συντελεστή του οποίου αποτελεί το εν λόγω έργο, συνιστά εξέχουσα προτεραιότητα της Διοίκησης της Εταιρίας, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων υποδομών που θα οδηγήσουν στην αποδοτικότερη λειτουργία του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στο σύνολο των πελατών της.