Με πόρους του ΕΣΠΑ, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ), θα προχωρήσει στην κατασκευή νέας εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού, στον χώρο του υπάρχοντος κεντρικού υδραγωγείου του Δήμου Κομοτηνής.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.642.268 ευρώ, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014/2020, θα έχει εμβαδόν 36 Χ 16 μέτρων, και θα αποτελείται από δύο κτίρια, ένα διυλιστήριο, ένα αντλιοστάσιο και έξι υπερσύγχρονα φίλτρα.

Σε πρώτη φάση η εγκατάσταση θα είναι μέγιστης δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων ανά ώρα, ενώ προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης της δυναμικότητάς της σε 800 κυβικά μέτρα ανά ώρα εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Κομοτηνής.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κ. Δημήτρη Καρασταύρου, πρόκειται για μονάδα “τελευταίας τεχνολογίας που θα λειτουργεί με τον πλέον σύγχρονο και ποιοτικό τρόπο”.