Τη βουλγαρική πλευρά δείχνει ως αποκλειστικά υπεύθυνη για το συνεχιζόμενο κώλυμα όσον αφορά τη (μη) διέλευση τουριστικών λεωφορείων από τη μεθοριακή διάβαση Νυμφαίας-Μακάζα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε απάντηση του υπουργείου προς τη σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, αναφέρεται πως «το υφιστάμενο καθεστώς μη παροχής άδειας διέλευσης στα τουριστικά λεωφορεία, εξακολουθεί να οφείλεται στην ελλιπή διεξαγωγή έργων διαπλάτυνσης στο βουλγαρικό τμήμα της διάβασης».

Στην απάντηση μάλιστα επισημαίνεται: «Από πλευράς μας το θέμα έχει επανειλημμένως τεθεί στη βουλγαρική πλευρά, με τελευταία κατά τις πρόσφατες διαβουλεύσεις των πολιτικών διευθυντών των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Βουλγαρίας στις 13/3/2017. Η βουλγαρική πλευρά απάντησε ότι έχουν εκτελεστεί περιορισμένα έργα διαπλάτυνσης, λόγω τεχνικών δυσχερειών οφειλομένων στην ιδιομορφία του εδάφους».

Επιπλέον υπογραμμίζεται πως «παρά τη σχετική ερώτησή μας στην προαναφερθείσα συνάντηση, δεν έχει υπάρξει οιαδήποτε αναφορά σε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των απαραίτητων έργων βελτίωσης της οδικής υποδομής στην εν λόγω διάβαση, η οποία θα επέτρεπε την απρόσκοπτη διέλευση τουριστικών λεωφορείων».