Με ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2946/2001, σύμφωνα με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση αναγραφής στην ελληνική γλώσσα όλων των επιγραφών με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση – διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας ενώσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρεπόμενης προαιρετικά της παράλληλης παράθεσης επί αυτών ξενόγλωσσων λέξεων, υπό την προϋπόθεση αναγραφής τους με μικρότερα στοιχεία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του νόμου, για πρόστιμα ύψους από 587 έως 5.870 ευρώ, και αφαίρεση των επιγραφών από συνεργεία του οικείου Δήμου με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής.