Με κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κ. Γαβρόγλου και Μ. Τζούφη αντιστοίχως, καθορίστηκε η διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού.

Στην απόφαση περιγράφονται τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής, το ωράριο διδασκαλίας και οι περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο, καθώς και παρατάσεις μόνο με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ.