Πλήρη στοιχεία για τα αδέσποτα ζώα που υπάρχουν στην περιοχή τους, καλούνται να αποστείλουν μέχρι αύριο Πέμπτη, 15 Μαρτίου, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,169 Δήμοι της χώρας οι οποίοι αγνόησαν το από 21 Δεκεμβρίου 2017 σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΑΤ.

Με το επίμαχο έγγραφο είχε ζητηθεί από όλους τους Δήμους να γνωρίσουν στο Υπουργείο την κατάσταση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς της περιοχής τους, όπως προέκυπτε από την παρακολούθηση του πληθυσμού τους και από την εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισής τους, σύμφωνα με το αρ.9 του ν.4039/2012.

Από τους 325 Δήμους, ανταποκρίθηκαν στο παραπάνω αίτημα λιγότεροι από τους μισούς. Στους 169 ασυνεπείς Δήμους απεστάλη προ ολίγων ημερών επιστολή – «τελεσίγραφο» από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γιάννη Τσιρώνη, όπου ετέθη καινούργια προθεσμία, μέχρι και τις 15 Μαρτίου. Το «τελεσίγραφο» αυτό έλαβαν και δύο Δήμοι του νομού Ροδόπης, οι Δήμοι Αρριανών και Ιάσμου.

Σημειώνεται πως ο κ. Τσιρώνης καλεσε τους ασυνεπείς Δήμους, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζουν καμία διάταξη του άρθρου 9 του ν.4039/2012, να το γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός της τεθείσας προθεσμίας.