Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων), ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια των αιτημάτων των Περιφερειών, θα προχωρήσει στην ένταξη του συνόλου των επιλέξιμων αιτήσεων έργων από τις Περιφέρειες της 1ης Πρόσκλησης του μέτρου της «Αγροτικής Οδοποιίας», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κρίθηκαν ως επιλαχούσες, αξιοποιώντας τη δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Επισημαίνεται, δε, ότι στις Περιφέρειες που διαθέτουν υπόλοιπα πιστώσεων τα οποία δεν έχουν δεσμεύσει σε εντάξεις έργων από την εν λόγω πρόσκληση, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επαναπροκήρυξής τους.