Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα loipoepikouriko.moh.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων πρόσληψης “Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού”, πλην Ιατρών. 

Οι Δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που εποπτεύονται από τις ΔΥΠε (Νοσοκομεία και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), οι ΔΥΠε, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», η ΑΕΜΥ για το Νοσοκομείο της Θήρας και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορούν να προσλαμβάνουν επικουρικό προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων για την κάλυψη των επιτακτικών τους αναγκών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη νέα διαδικασία έχουν όσοι/όσες κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο.

Στη νέα διαδικασία δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες:
α) έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους.
β) κατέχουν άλλη θέση ως επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ).

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων, αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους παραπάνω καταλόγους με κριτήρια και μοριοδότηση ανάλογη με αυτή του ΑΣΕΠ.

Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν: προϋπηρεσία σε δομές υγείας με αυξημένη μοριοδότηση για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ανεργία, καθώς και κοινωνικά κριτήρια όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% κ.τ.λ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 12/7 και θα λήξει τα μεσάνυχτα της 30/7.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν προχωρήσουν στη διαδικασία καταχώρισης της αίτησής τους, οφείλουν να ενημερωθούν από τις αναλυτικές οδηγίες οι οποίες είναι αναρτημένες στην εφαρμογή.

Στη συνέχεια θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά ΔΥΠε και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2018.

Οι Φορείς στο προαναφερόμενο διάστημα θα προβούν σε αιτήματα έγκρισης πρόσληψης λοιπού προσωπικού, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες πιστώσεις. Όταν ένα αίτημα εγκριθεί, η αρμόδια ΔΥΠε πρέπει να απορροφήσει και να τοποθετήσει το εγκεκριμένο προσωπικό κατά σειρά προτίμησης από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που διαθέτει.

Με τη διαδικασία αυτή το ΕΣΥ αποκτά για πρώτη φορά έναν αξιόπιστο και διαφανή μηχανισμό έγκαιρης κάλυψης αναγκών σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, διασφαλίζοντας έτσι την επαρκή στελέχωση των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας όλης της χώρας.