2.000 συγκέντρωσαν και διέθεσαν οι έξι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.


Το χέρι στην τσέπη προκειμένου να συνεισφέρουν στη θέρμανση του Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής, έβαλαν οι δικηγόροι της Περιφέρειας δια των έξι Δικηγορικών Συλλόγων τους.

Συγκεκριμένα, οι Σύλλογοι συγκέντρωσαν το ποσό των 2.000 ευρώ, το οποίο διέθεσαν για να αγοραστεί πετρέλαιο θέρμανσης και να καταστούν υποφερτές οι συνθήκες στις αίθουσες και στους διαδρόμους του Δικαστικού Μεγάρου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Ροδόπης συνέβαλε με το ποσό των 500 ευρώ, ενώ από 300 ευρώ «τσόνταραν» οι υπόλοιποι πέντε σύλλογοι.

Σημειώνεται πάντως, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η παραπάνω κίνηση υπαγορεύτηκε, όχι από έλλειψη κονδυλίων, αλλά από ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο που δεν επέτρεψε την έγκαιρη αξιοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης από την αρμόδια υπηρεσία. Μάλιστα, παρόμοιο πρόβλημα έχει ανακύψει και στο παρελθόν, με συνέπεια να συνεισφέρουν χρήματα οι ίδιοι οι δικηγόροι για τη θέρμανση των δικαστηρίων.