Με τσουχτερό πρόστιμο κινδυνεύουν όσοι αγρότες κάνουν χρήση ύδατος για άρδευση από ρέματα, ποτάμια, γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Συγκεκριμένα, η χρήση ύδατος από ρέματα, ποτάμια, γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση (αγροτική, ύδρευσης, βιομηχανική  κ.λπ.), χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χρήσης ύδατος, απαγορεύεται σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. οικ. 146896/17-10-2014/Β’2878) ΚΥΑ.

Στους παραβάτες προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 3.000 έως 5.000 ευρώ.