Σε εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, και προς ενημέρωση του κοινού που απασχολείται στον αμπελουργικό και οινικό τομέα, η Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία, απαγορεύεται η οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα (χωρίς δικαίωμα φύτευσης, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ, ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Προκειμένου, δε, να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), θα διενεργούνται αυστηρότατοι έλεγχοι κατά την περίοδο διακίνησης των σταφυλιών από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Ήτοι, για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς που διαπιστωθούν παραβάσεις, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 περί «Διοικητικών μέτρων, διαδικασιών και κυρώσεων στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.