Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία επιλύεται το πρόβλημα των απαιτήσεων των εργαζομένων και των συνταξιούχων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), που απορρέουν από το συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης με την Εθνική Ασφαλιστική.

Κατά την παρουσίαση της τροπολογίας στη Βουλή, ο Υπουργός ΠΕΝ, Γιώργος Σταθάκης υπογράμμισε ότι με την προτεινόμενη εξωδικαστική ρύθμιση αντιμετωπίζεται ένα θέμα που ταλανίζει το ΙΓΜΕ σχεδόν επί μία εικοσαετία, οδηγώντας το Ινστιτούτο σε οικονομικό αδιέξοδο. «Ήδη, από το 2001, η ασφαλιστική εταιρεία επισήμανε, με έγγραφά της στο ΙΓΜΕ, ότι είχε δημιουργηθεί έλλειμμα στο λογαριασμό της ομαδικής ασφάλισης, στο οποίο το ΙΓΜΕ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Αποτέλεσμα ήταν, το 2009 να αρχίσει η καθυστέρηση και στη συνέχεια, να γίνει διακοπή της καταβολής των αποζημιώσεων στους αποχωρήσαντες εργαζόμενους, που προσέφυγαν για το λόγο αυτό στη δικαιοσύνη», σημείωσε ο κ. Σταθάκης.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι το συμβόλαιο, με το οποίο ασφαλίστηκε ομαδικά το υπαλληλικό προσωπικό του ΙΓΜΕ και προβλέφθηκε η καταβολή εφάπαξ ποσού σε κάθε εργαζόμενο κατά την αποχώρησή του, υπεγράφη μεταξύ ΙΓΜΕ και Εθνικής Ασφαλιστικής το 1989. Στη συνέχεια, ωστόσο, οι όροι του συμβολαίου τροποποιήθηκαν πολλές φορές, καθιστώντας το συμβόλαιο μη βιώσιμο. Το 2013, και με βεβαιωμένο έλλειμμα στον Λογαριασμό Καταθέσεων Ασφαλίστρων περίπου 31 εκατ. ευρώ, η Εθνική Ασφαλιστική κατήγγειλε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σήμερα, εκτιμάται ότι οι απαιτήσεις συνταξιούχων και εργαζόμενων ανέρχονται σε τουλάχιστον 54 εκατ. ευρώ.

«Η πρότασή μας, που προβλέπει την εξωδικαστική ρύθμιση του προβλήματος, αφορά στην καταβολή του 60% του κεφαλαίου των απαιτήσεων συνταξιούχων και εργαζομένων σε μία δόση, με τη διαδικασία να εκκινεί εντός του 2018», σημείωσε ο Υπουργός. Ειδικότερα, η νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ προβλέπει:

  • Την εξασφάλιση του ποσού των 24 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Την κατάθεση του ποσού αυτού σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τη διαδικασία εκταμίευσής του.
  • Τη διαδικασία της παραίτησης των εργαζομένων και των συνταξιούχων από κάθε άλλη απαίτησή τους έναντι του ΙΓΜΕ.

Με την τροπολογία παρατείνεται, επίσης, για δύο μήνες η αναστολή εκτέλεσης κατασχέσεων έναντι του ΙΓΜΕ, ενώ επιλύεται το ζήτημα της διπλής περικοπής στους μισθούς των εργαζομένων του ΙΓΜΕ, η οποία έχει ήδη κριθεί, με πλήθος δικαστικών αποφάσεων, ως αντισυνταγματική.