Τρεις Ταχυδρομικοί Κώδικες θα ισχύουν στο εξής για την περιοχή της Κομοτηνής.

Ο γνωστός μέχρι σήμερα 69100, αντικαθίσταται από τους 69131, 69132 και 69133, οι οποίοι θα αντιστοιχούν σε τρεις ζώνες της πόλης.

Συμπληρώστε εδώ τη Διεύθυνσή σας για να βρείτε τον νέο σας Ταχυδρομικό Κώδικα.

Τις επόμενες μέρες κάθε κατοικία θα λάβει στο γραμματοκιβώτιό της τον νέο της Τ.Κ. (περαιτέρω πληροφορίες δίδονται από την αρμόδια μονάδα διανομής των ΕΛ.ΤΑ. Κομοτηνής, στο τηλέφωνο 2531022525).

Η σχετική ανακοίνωση των ΕΛ.ΤΑ., αναφέρει:

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρτια εξυπηρέτησή σας. Απαραίτητη προϋπόθεση της έγκαιρης και ασφαλούς επίδοσης της αλληλογραφίας σας, είναι η αναγραφή σε κάθε φάκελο, της πλήρους και σωστής διεύθυνσης σας, που πρέπει να περιλαμβάνει: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Ταχυδρομικό Κώδικα και Περιοχή.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο να σας ενημερώσει για την αλλαγή του ταχυδρομικού σας κώδικα.

Προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ταχυδρομική σας εξυπηρέτηση, σας παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε έγκαιρα τον νέο σας Ταχυδρομικό Κώδικα σε ιδιώτες πάσης φύσεως, φορείς και επιχειρήσεις με τους οποίους ανταλλάσσετε αλληλογραφία.

Στην κατεύθυνση αυτή η υπηρεσία μας έχει ήδη γνωστοποιήσει τον νέο σας ταχυδρομικό κώδικα στους φορείς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟ), και έχει αναρτήσει την ανάλυση των οδών της πόλης στην ιστοσελίδα της.

Παρακαλούμε θερμά για τη συνεργασία σας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι για τυχόν απορίες σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη της αρμόδιας Μονάδας Διανομής (25310 22525) που θα σας εξυπηρετήσει πρόθυμα».