Την καταβολή της επιδότησης του κόστους εργασίας 12% στις επιχειρήσεις της Θράκης, ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, απευθύνοντας σχετική Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης κ. Γ. Σταθάκη, και Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο, ο Βουλευτής Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής, αναδεικνύει το ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την υποστήριξη της οικονομίας της περιοχής, και την προστασία των θέσεων εργασίας, επισημαίνοντας:

«Κύριοι Υπουργοί.

Με πρόσφατα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη αποτελεί την πλέον φτωχή Περιφέρεια της Ελλάδας ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, και μια από τις είκοσι φτωχότερες της Ευρώπης.

Σε μια εποχή που η κάθε θέση εργασίας αποτελεί πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο αλλά και στοιχείο άσκησης κοινωνικής ευθύνης, η επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Θράκης, του μεγαλύτερου «εργοδότη» της περιοχής, συνιστά εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση επιβίωσης της περιοχής μας, συγκράτησης της καλπάζουσας ανεργίας, και ευκαιρία για μια νέα αρχή.

Οι επιχειρήσεις της Θράκης περίμεναν, έναντι της φορολογικής και ασφαλιστικής τους συνέπειας, να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στις δικές της υποχρεώσεις.

Παρ’ ότι η επιδότηση εργασίας 12% των επιχειρήσεων της Θράκης είναι μια ενίσχυση θεσμοθετημένη από το 1976, έχει να καταβληθεί στις επιχειρήσεις από το Α΄ εξάμηνο του 2010.

Το ποσό που έχει συσσωρευθεί από τότε, πλησιάζει αθροιστικά για τις επιχειρήσεις της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, τα 240 εκατ. ευρώ.

Πρόσφατα είχατε διαμηνύσει προς τους παραγωγικούς φορείς της Θράκης, ότι η επιδότηση κόστους εργασίας του 12% ήταν ασύμβατη με το κοινοτικό δίκαιο, γιατί νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, και επιπλέον ότι υπάρχει ο κίνδυνος ώστε η αναμόχλευση του θέματος εκ μέρους των επιχειρήσεων να οδηγήσει σε αναδρομική αναζήτηση ανάκτησης επιδοτήσεων αυτού του είδους από τα όργανα ελέγχου της Ε.Ε.

Σε απάντηση όμως της Κομισιόν, και συγκεκριμένα της Επιτρόπου Ανταγωνισμού της Ε.Ε. μετά από ερώτηση της συναδέλφου ευρωβουλευτού της Ν.Δ. Μαρίας Σπυράκη για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρεται ότι «το μισθολογικό κόστος μπορεί να επιδοτηθεί για έργα που υλοποιούνται σε μειονεκτούσες περιοχές όπως είναι η  Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, εφόσον συνδέεται με αρχικές επενδύσεις. Επιπλέον, υπάρχουν δυνατότητες για χορήγηση ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας καθώς και για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση».

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν εξάλλου από το κράτος – μέλος, «χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία, αρ. 6512014».

Ακόμα όμως και αν ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εν λόγω κανονισμού, μπορεί μολαταύτα να εγκριθεί ως συμβατή ενίσχυση από την Επιτροπή, κατόπιν κοινοποίησης του μέτρου από το ενδιαφερόμενο κράτος – μέλος, και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις συμβατότητας.

Ο κ. Ιλχάν Αχμέτ.
Ο κ. Ιλχάν Αχμέτ.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση περί χορηγήσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κανόνων, ανήκει στο κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  1. Έχοντας λάβει γνώση της ανωτέρω απαντήσεως, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε εφεξής στο θέμα της αναδρομικής χορήγησης από το Α΄ εξάμηνο του 2010 της επιδότησης κόστους εργασίας 12% μέσω ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις της Θράκης;
  1. Θεωρείτε ότι μετά και από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού, συνεχίζουν να υπάρχουν λόγοι αναίρεσης του μέτρου επιδότησης κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις της Θράκης, και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;».