Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει προς τους Έλληνες δημιουργούς για την αποτελεσματική προσωρινή – μεταβατική λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ), προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου η ΕΥΕΔ να συνεχίσει απρόσκοπτα την είσπραξη και διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων στους δικαιούχους-μέλη της, και παράλληλα να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ως προς τις υποχρεώσεις των χρηστών μουσικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξασφάλισε τις υλικές προϋποθέσεις προκειμένου η ΕΥΕΔ να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προβλέπονται από τον νόμο.

Από τη σύστασή της (07.06.2018) η ΕΥΕΔ, υπερβαίνοντας όλες τις δυσκολίες, κατόρθωσε να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικά στην ελληνική αγορά σε μικρό χρονικό διάστημα, και από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε έχει καταφέρει να καλύψει μεγάλο μέρος των λειτουργικών της δαπανών, με τις νόμιμες κρατήσεις επί των εσόδων. Όσο για τα έσοδα από δικαιώματα, αυτά πρόκειται να διανεμηθούν στους δικαιούχους.

Παράλληλα τις προηγούμενες μέρες κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της, οι δημιουργοί και δικαιούχοι εξέλεξαν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΥΕΔ το οποίο συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ο Φοίβος Δεληβοριάς, Αντιπρόεδρος η Άλκηστις Τσίκλου της Warner Chappell Music Hellas, SRL, Γραμματέας η Μαίρη Φασουλάκη και Μέλη οι: Πάνος Φαλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος Παρασκευάς Καρασούλος, Κώστας Καλδάρας, Βιργινία Κοκίου από τη Universal Music Publishing και Βασιλική Γκίνη από τη Νίκος Γκίνης Media Music Publishing.

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως προβλέπεται από τον νόμο, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύστασης του διάδοχου αυτοδιαχειριζόμενου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των ιδίων των δημιουργών και δικαιούχων δικαιωμάτων στον οποίο πρόκειται να μεταφερθεί η δραστηριότητα της ΕΥΕΔ.