Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Καβάλα, επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος, και είχε συνάντηση με τον πρύτανη του ιδρύματος Δημήτριο Μπαντέκα, παρουσία του πρυτανεύοντος και του αναπληρωτή πρύτανη οικονομικών θεμάτων του ΔΠΘ, Σταύρου Τουλουπίδη και Φώτη Μάρη αντιστοίχως, καθώς και του αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων του ΤΕΙ / ΑΜ-Θ Αθανάσιου Μητρόπουλου.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του κ. Μέτιου για την ενδεχόμενη συγχώνευση του ΤΕΙ / ΑΜ-Θ με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και των Σερρών.

Στη συζήτηση που έγινε διατυπώθηκε με σαφήνεια η πρόταση το ΤΕΙ / ΑΜ-Θ να συνενωθεί με το ΔΠΘ για να προκύψει «μια ισχυρή ακαδημαϊκή μονάδα με σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜ-Θ όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μετά το πέρας της συνάντησης, οι κύριοι Μέτιος και Τουλουπίδης συμμετείχαν στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ, όπου ο περιφερειάρχης εξέφρασε τη στήριξη της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στη συνένωση του ΤΕΙ με το ΔΠθ.