Αναστέλλονται εκδόσεις αδειών δόμησης, δηλώσεις αυθαιρέτων, μεταβιβάσεις και μισθώσεις ακινήτων, αδειοδοτήσεις που απαιτούν υπογραφή μηχανικού!

Σκληρή απάντηση των μηχανικών στο ασφαλιστικό καιφορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Σκληραίνουν τη στάση τους ο τεχνικός κόσμοςτης χώρας, οι διπλωματούχοι μηχανικοί και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδαςκατόπιν της παρουσίασης από την Κυβέρνηση του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου, και απαντούνακόμη πιο δυναμικά στις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή του το Τεχνικό ΕπιμελητήριοΕλλάδας, «στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ολόκληρου του τεχνικού κόσμου της χώρας ενάντια στο προτεινόμενο ΝέοΑσφαλιστικό, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αναστέλλει από τη Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου και για ολόκληρη την Μεγάλη Εβδομάδα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υπολογισμού καιΔιαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών, προκειμένου να εκφράσει εμπράκτως την αντίδραση των Ελλήνων ΔιπλωματούχωνΜηχανικών στη σχεδιαζόμενη καταστροφή του Ταμείου των Μηχανικών και του κλάδου συνολικά».

Αυτήηαπόφαση του ΤΕΕ, πρακτικά σημαίνει μεταξύ άλλων, ότι δεν θα μπορούν να γίνονται:

Έκδοση Αδειών Δόμησης, επομένως θα ανασταλούν οι νέες οικοδομικές εργασίες

Δηλώσεις Αυθαιρέτων Ν.4178, επομένως θα ανασταλεί η υποβολή νέων δηλώσεων

Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού του Ν.4178, επομένως θα ανασταλούν οι νέες μεταβιβάσεις ακινήτων

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ), επομένως θα ανασταλούν όλες οιμεταβιβάσεις ή μισθώσεις ακινήτων που απαιτούν την έκδοση ΠΕΑ

Έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών αμοιβών μηχανικών για οποιαδήποτε αδειοδότηση, επομένως θαανασταλούν οι νέες αδειοδοτήσεις που απαιτούν υπογραφή μηχανικού, κάθε είδους

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.Γιώργο Στασινό, «αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει. Καταστρέφει τουςΈλληνες μηχανικούς, τους Έλληνες επιστήμονες και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα τους αφήσουμε.Αποδείξαμε τους τελευταίους μήνες ότι το Ταμείο των Μηχανικών είναι νοικοκυρεμένο και βιώσιμο. Αποδείξαμε ότι ηβιωσιμότητα του Ταμείου μας μειώνεται με τις κυβερνητικές προτάσεις. Αποδείξαμε ότι η περιουσία του Ταμείου μαςδιασφαλίζει την ανεξάρτητη ύπαρξή του. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις που ναδιασφαλίζουν την παραμονή των μηχανικών στο επάγγελμα και στη χώρα. Δυστυχώς τίποτε από αυτά δεν έγινε δεκτό.Αποδείξαμε επίσης με την αποχή μας ότι ματώνουμε καθημερινά διεκδικώντας τα αυτονόητα. Θα συνεχίσουμε, ακόμη πιοσκληρά τον αγώνα. Οι μηχανικοί από τη Μεγάλη Δευτέρα δεν θα υπηρετούν καμία διοικητική πράξη προς το Δημόσιο.Οφείλει η Κυβέρνηση να καταλάβει ότι μας καταστρέφει. Δεν θα την αφήσουμε».

 Υπενθυμίζεται ότι οι μηχανικοί της χώρας βρίσκονται ήδη σε διαρκείς κινητοποιήσεις από τον Ιανουάριο ενάντια στοσχεδιαζόμενο νέο Ασφαλιστικό. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται επί τρίμηνο και θα συνεχιστεί η Απεργία – Αποχή όλωντων Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς καιαπό το σύνολο των Επιτροπών του κράτους με τεχνικό αντικείμενο, όπως Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου,Αυθαιρέτων, Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Μελετών κλπ.