Σε σύσκεψη, με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών, θα προσέλθουν τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου  Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στις  30-03-2015 και ώρα 11.00 στην αίθουσα συσκέψεων του Νομαρχείου Αλεξανδρούπολης.

Στο Σ.Ο.Π.Π. Έβρου συμμετέχουν:

 1. Aποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.
 2. Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Νομού.
 3. Δ/νση Δασών και Δασαρχεία Νομού.
 4. Αστυνομικές Δ/νσεις Αλεξ/πολης και Ορεστιάδας.
 5. Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης & 1ο Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης.
 6. ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ – ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ – 50 ΤΑΞ. ΠΕΖ./3α ΕΓ.
 7. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου.
 8. Δ/νση Τεχνικών έργων Αλεξ/πολης.
 9. Τμήμα Τεχνικών έργων Ορεστιάδας.
 10. Δήμοι Νομού.
 11. ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.
 12. Δ.Ε.Η Αλεξ/πολης.
 13. Ο.Σ.Ε Αλεξ/πολης (Γραμμή).
 14. Αερολιμένας ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’.
 15. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου.
 16. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.
 17. Εκπρόσωποι Περιφερειακού Συμβουλίου.
 18. ΕΚΑΒ Αλεξ/πολης.
 19. Εθελοντικές Οργανώσεις.
 20. ΙΘ’ Εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων.
 21. Διοικήσεις Κατασκηνώσεων Νομού.