Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λειτουργία του Πληροφοριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης στο πλαίσιο της έκθεσης τοπικών προϊόντων «Γεύσεις και Αρώματα Θρακικής Γης».

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλουν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συνεχή ενημέρωση, την εξυπηρέτηση και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους του περιπτέρου και να ενημερωθούν για το έργο και τις ειδικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην προστασία και εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Επίσης, με τη βοήθεια έντυπου και ψηφιακού υλικού, αλλά και μέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία με εξειδικευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή, την καταπολέμηση του φαινομένου των ναρκωτικών και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.  

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των παιδιών, υπήρχε εγκαταστημένο στους χώρους του περιπτέρου ειδικό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, όπου οι μικροί επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες μαθαίνοντας να κυκλοφορούν με ασφάλεια.

Επιπλέον, για τα παιδιά υπήρχαν δίκυκλες μοτοσικλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας και μια ξύλινη κατασκευή, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να φωτογραφηθούν ως αστυνομικοί.