– «Η δαιμονική ενέργεια και η κατανίκησή του» / του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος.

Η αυριανή Ευαγγελική περικοπή αποκαλύπτει την πραγματικότητα του Σατανά, ο οποίος καταδυναστεύει την ανθρώπινη ψυχή και τη σπρώχνει στην απομόνωση και σε σειρά αντικοινωνικών εκδηλώσεων.

ΚΑΤΑΝΙΚΗΣΗ ΠΟΝΗΡΟΥΜια από τις λίγες φορές που οι δαίμονες είπαν την αλήθεια, ήταν στην έρημο των Γεργεσηνών. Εκεί τυραννούσαν δύο δυστυχείς ανθρώπους. Πραγματικά ράκη, είχαν απομονωθεί από την κοινωνία και ήταν ο φόβος της περιοχής. Μόλις ο Κύριος παρουσιάστηκε, τα δαιμόνια αναγνώρισαν τον Λυτρωτή του κόσμου και ομολόγησαν ότι τους χωρίζει αγεφύρωτο χάσμα με τον Χριστό, που είναι η Αλήθεια, το Φως και η Αγάπη. «Ποιά σχέση υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μάς; Μας χωρίζει χάσμα αγεφύρωτο, τρέμουμε την παρουσία σου».

Η αντίθεση ανάμεσα στον Πονηρό και στον Κύριο, είναι συνέπεια της βαθειάς και ουσιαστικής αλλαγής την οποία υπέστη ο διάβολος μετά την ανταρσία του εναντίον του Θεού και την πτώση του. Αγγελική ύπαρξη ήταν πριν. Μπορούσε να  ακούει τον Θεό, να τον νοιώθει, να τον υπηρετεί, και έπειτα βυθίστηκε στην πονηρία. Έγινε η πηγή και ο εκπρόσωπος του Κακού. Αυτόματα δημιουργήθηκε το χάσμα.

«Εγώ ειμί η αλήθεια», βεβαιώνει με το Θεϊκό Του κύρος ο Χριστός.  Μιλάει τη γλώσσα της απόλυτης αλήθειας και απαιτεί σαν ανταπόκριση την ολοπρόθυμη προφορά της.

Στα άλλο άκρο, ο διάβολος. Έμπνευσή του είναι το ψέμα. «Είναι ψεύτης και ο πατέρας του ψεύδους». Αυτός γεμίζει τις κοινωνίες μας με το ψέμα και την απάτη, και το καμουφλάρει και το παρουσιάζει στα μάτια των ανθρώπων σαν την πιο καθαρή και αναμφισβήτητη πραγματικότητα

«Ο Θεός φως εστί». Ο Θεός ορίζεται με αυτό το όνομα που δηλώνει καθαρότητα, αστραφτερή αγνότητα και γλυκιά θαλπωρή.

Αντίθετα, το βασίλειο του διαβόλου απλώνεται στο σκοτάδι. Το φως το μισεί.  Αγωνίζεται να απλώσει στις κοινωνίες μας το σκοτάδι της συγχύσεως.

«Ο Θεός αγάπη εστί». Η τέλεια αγάπη.

Ο διάβολος αντίθετα, είναι η προσωποποίηση του μίσους, εστία και πηγή του.  Μισεί και μόνο μισεί.  Τον είδαμε στην αφήγηση του Ιερού Ευαγγελίου να βασανίζει τα θύματά του.

Η Ευαγγελική περικοπή αποκαλύπτει με τρόπο συνταρακτικό, ότι ούτε παντοδύναμος είναι ο πονηρός, ούτε τον τελευταίο λόγο έχει.

«Εις τούτο εφανερώθει ο υιός του Θεού, ίνα λύσῃ τα έργα του διαβόλου», γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. 

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ε΄ Ματθαίου (Ματθ. η΄ 28-θ´ 1)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. Καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ῏Ην δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ῾Υπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. Καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

Απόδοση στη νεοελληνική

Εκεῖνο τὸν καιρό, ὅταν ἔφτασε ὁ ᾿Ιησοῦς στὴν περιοχὴ τῶν Γεργεσηνῶν, τὸν συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι ποὺ ἔρχονταν ἀπὸ τὰ μνήματα, τόσο φοβεροί, ποὺ κανένας δὲν τολμοῦσε νὰ περάσει ἀπὸ κεῖνο τὸν δρόμο. Καὶ μὲ κραυγὲς τοῦ ἔλεγαν· Τί δουλειὰ ἔχεις ἐσὺ μ᾿ ἐμᾶς, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ῏Ηρθες ἐδῶ νὰ μᾶς βασανίσεις πρὶν τὴν ὥρα μας; Μακριὰ ἀπ᾿ αὐτοὺς ἔβοσκε ἕνα μεγάλο κοπάδι χοίρων. Καὶ οἱ δαίμονες τὸν παρακαλοῦσαν λέγοντας· ῍Αν εἶναι νὰ μᾶς διώξεις, ἄφησέ μας νὰ πᾶμε στὸ κοπάδι τῶν χοίρων. Κι ἐκεῖνος τοὺς εἶπε· Πηγαίνετε. Αὐτοὶ βγῆκαν καὶ πῆγαν στὸ κοπάδι τῶν χοίρων. Καὶ ὅλο τὸ κοπάδι ὅρμησε καὶ γκρεμίστηκε στὴ λίμνη καὶ πνίγηκαν μέσα στὰ νερά. Οἱ βοσκοὶ ἔφυγαν, πῆγαν στὴν πόλη καὶ ἀνάγγειλαν ὅλα τὰ συμβάντα καὶ ὅ,τι ἔγινε μὲ τοὺς δαιμονισμένους. Βγῆκε τότε ὅλη ἡ πόλη νὰ συναντήσει τὸν ᾿Ιησοῦ, κι ὅταν τὸν εἶδαν, τὸν παρακάλεσαν νὰ φύγει ἀπὸ τὴν περιοχή τους. ῾Ο ᾿Ιησοῦς ἐπιβιβάστηκε στὸ πλοῖο, διέσχισε τὴ λίμνη καὶ ἦρθε στὴν πόλη του.