– Της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής· περί πνευματικών θησαυρών.

Ο πόθος απόκτησης θησαυρών συνδέεται με κάτι βαθύτερο: με το αίσθημα της ασφάλειας, της άνεσης, της αξιοπρέπειας.

Το Ευαγγέλιο όμως μας διδάσκει, οτι αυτὰ δεν τα προσφέρουν οι θησαυροί αυτού του κόσμου• εδώ στη γη «ο σκόρος και η σήψη τους καταστρέφουν, και οι διαρρήκτες τους κλέβουν».

Βέβαια, από την εποχή του Χριστού τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Οι άνθρωποι βρήκαν καλύτερους τρόπους εξασφάλισης των αγαθών τους. Σήμερα υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες, καταθέσεις σε Τράπεζες, «επενδύσεις» σε επιχειρήσεις. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν ο σκόρος και η σήψη, άλλης μορφής. Ποτέ τελικά δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτα ασφαλής.

Ένας πόλεμος, μια πολιτική αναστάτωση, και τα πάντα ανατρέπονται. Ακολουθεί μια οικονομική κρίση, και περιουσίες μεγάλες εξανεμίζονται. Μεταβάλλονται τα οικονομικά δεδομένα, και το εμπόριο οδηγεί σε χρεοκοπία. Αλλά κι όταν δεν συμβούν αυτά, συχνά αυτού του είδους ο θησαυρισμός, συνδέεται με τόση αγωνία και υπερένταση, ώστε εκμηδενίζονται η αξία και η άνεση που δήθεν προσφέρει. Δεν είναι λίγο το άγχος στην εποχή μας που σχετίζεται με το κυνήγι των θησαυρών.

Ο Κύριος επισημαίνει: «Όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου». Συγκεντρώστε, προτρέπει, θησαυρούς πνευματικούς, αυξήστε την περιουσία της πίστεως, πολλαπλασιάστε τα έργα της αγάπης, φροντίστε να αυξάνει συνεχώς η καθαρότητα της ψυχής σας, η αγνότητα, η ταπεινοφροσύνη, η ειλικρίνεια και η τιμιότητα. Δώστε τροφή στον πεινασμένο, στέγη στον ξένο, στοργή στον άρρωστο, συμπαράσταση στον αβοήθητο. Όλα αυτά όμως, όχι «προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις». Γιατί τότε, στην ουσία δεν θησαυρίζουμε εν ουρανώ αλλά επί της γης. Στο βάθος ποθούμε να κερδίσουμε τον έπαινο σ’ αυτόν εδώ τον κόσμο. Συγκεντρώνουμε με επιμέλεια, με απλότητα, χωρίς επίδειξη, πνευματικούς θησαυρούς, και τους καταθέτουμε στην Τράπεζα του ουρανού, στα χέρια του Θεού.

Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αρχίζει από αύριο, σκοπό έχει να μας βοηθήσει να επανεξετάσουμε σοβαρά την πορεία της ζωής μας. Πού έχουμε στραμμένη την προσοχή μας; Σ’ αυτά που γίνονται αυτές τις ημέρες και ευτελίζουν τον άνθρωπο, ή στα σεμνά, στα δίκαια, στα υγιή, στα αγνά που διδάσκει η Εκκλησία μας; Θησαυρίζουμε «θησαυρούς επί της γης» ή «εν τω ουρανώ»;

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής (Ματθ.στ΄14-21)

Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Απόδοση στη νεοελληνική
Εἶπε ο Κύριος· Ἐὰν συγχωρέσετε εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὅ,τι κακὸ ἔχουν κάνει, θὰ συγχωρήσῃ καὶ σᾶς ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος. Ἐὰν ὅμως δὲν συγχωρῆτε τοὺς ἀνθρώπους, τότε οὔτε καὶ ὁ Πατέρας σας θὰ συγχωρήσῃ τὰ παραπτώματά σας. Ὅταν νηστεύετε μὴν γίνεσθε σκυθρωποὶ ὅπως οἱ ὑποκριταί, οἱ ὅποίοι παραμορφώνουν τὰ πρόσωπά τους, διὰ νὰ τοὺς ἰδοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι νηστεύουν. Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι ἔχουν λάβει τὴν ἀνταμοιβή τους. Σὺ ὅμως ὅταν νηστεύῃς, ἄλειψε τὸ κεφάλι σου καὶ πλύνε τὸ πρόσωπόν σου, διὰ νὰ μὴν ἰδοῦν οἱ ἄνθρωποι ὅτι νηστεύεις ἀλλὰ μόνον ὁ Πατέρας σου, ποὺ εἶναι ἐκεῖ παρὼν κρυφά, καὶ ὁ Πατέρας σου, ποὺ βλέπει τὶ γίνεται εἰς τὰ κρυφά, θὰ σὲ ἀνταμείψῃ εἰς τὰ φανερά. Μὴ θησαυρίζετε διὰ τὸν ἑαυτόν σας θησαυροὺς εἰς τὴν γῆν, ὅπου ὁ σκόρος καὶ ἡ σαπίλα τοὺς καταστρέφουν καὶ ὅπου οἱ κλέπται κάνουν διάρρηξιν καὶ τοὺς κλέβουν, ἀλλὰ θησαυρίζετε διὰ τὸν ἑαυτό σας θησαυροὺς εἰς τὸν οὐρανόν, ὅπου οὔτε σκόρος οὔτε σαπίλα τοὺς καταστρέφει καὶ ὅπου κλέπται δὲν κάνουν διάρρηξιν καὶ κλέβουν· Διότι ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σου.