Πιο κοντά στην ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλη μας, μας φέρνει η έναρξη του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020».

Το ιστορικό κέντρο της Κομοτηνής αλλάζει!Το Βυζαντινό Κάστρο βρίσκεται στις δυτικές παρυφές του ιστορικού και εντός του εμπορικού κέντρου της πόλης της Κομοτηνής. Πρώτες επεμβάσεις επί του μνημείου πραγματοποιήθηκαν από την, αρμόδια για την περιοχή τότε, 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι οποίες περιλάμβαναν κυρίως στερεωτικές εργασίες.

Στη συνέχεια, με τη δημιουργία της 15ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το Βυζαντινό Κάστρο Κομοτηνής εντάχθηκε στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με το έργο «Στερέωση και διαμόρφωση του Βυζαντινού Τείχους Κομοτηνής» που ολοκληρώθηκε το 2015. Στρατηγικοί στόχοι υπήρξαν η προστασία του μνημείου, καθώς και η αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης της Κομοτηνής με τον καθορισμό ενός ιστορικού κέντρου με πυρήνα το Βυζαντινό Κάστρο.

Στόχοι του νέου έργου

Σήμερα το Βυζαντινό Κάστρο της Κομοτηνής καλείται να διαδραματίσει έναν σημαίνοντα ρόλο για την πόλη και τα δρώμενά της και να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της συλλογικής προσπάθειας των τοπικών φορέων αυτοδιοίκησης, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας & Κομοτηνής και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης για την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης δια των μνημείων της από την Βυζαντινή έως και τη σύγχρονη εποχή.

Το ιστορικό κέντρο της Κομοτηνής αλλάζει!Το έργο εντάχθηκε το 2017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020», με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ και περιλαμβάνει δράσεις όπως η ανάδειξη της εξωτερικής περιμέτρου του Βυζαντινού Κάστρου με την ρυμοτομική απελευθέρωση ζώνης περίπου δώδεκα μέτρων και τη δημιουργία ζώνης πρασίνου, πεζοδρόμου προσβάσιμου για ΑμεΑ και ειδικό φωτισμό.

Ως αποτέλεσμα, το Βυζαντινό Κάστρο Κομοτηνής θα απελευθερωθεί από τα τελευταία νεότερα προσκτίσματα, που αλλοιώνουν την συνολική εικόνα του μνημείου. Συγκεκριμένα, το έργο «Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής», με φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, αφορά στα παρακάτω:

  1. Ανάδειξη της ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας του μνημείου σε σχέση και με τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής.
  2. Προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα ατόμων κάθε ηλικίας και ατόμων με αναπηρία.
  3. Δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών σε κάθε κομβικό σημείο του Κάστρου και ενίσχυση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα με επέκταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων με τη χρήση νέων ψηφιακών εφαρμογών.

Συντελεστές του έργου

Εκπόνηση αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής μελέτης: Χρύσα Καραδήμα, Μαρίνα Τασακλάκη, Γιώργος Ευφραιμίδης

Εκπόνηση μελέτης Συντήρησης: Ιωάννα Παπαϊωάννου, Μαρία Δάρρα

Υπεύθυνη Έργου: Χρύσα Καραδήμα, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Επικεφαλής Επιβλέπουσα Έργου: Άννα Μουσιώνη, Αρχαιολόγος

Επιβλέπων Έργου: Ματθαίος Κουτσουμανής, Αρχαιολόγος

Για τις ανάγκες του έργου έχουν προσληφθεί ένας αρχιτέκτονας, μία αρχαιολόγος, ένας διοικητικός/λογιστής, δύο εργατοτεχνίτες και πέντε ειδικευμένοι εργάτες.