Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, και την υψηλότερη επίδοση εννεαμήνου έτους από το 2001, καταγράφουν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 7.788 θέσεις εργασίας, και ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 230.580, ενώ οι αποχωρήσεις σε 222.792.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των μηνών Σεπτεμβρίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2015, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 20.791 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους (θετικό ισοζύγιο 7.788 θέσεων εργασίας), έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-13.003) τον Σεπτέμβριο του 2015.

Αθροιστικά, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.644.558. και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.398.953, εκ των οποίων, οι 740.559 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, και οι 658.394 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννεαμήνου του έτους 2016, είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 245.605 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου εννεαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 232 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2016. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 10.572, ενώ ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων ήταν 10.340. Θετικό πρόσημο καταγράφεται σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, πλην της Καβάλας και της Θάσου.

Στον νομό Ροδόπης οι αναγγελίες πρόσληψης ήταν 2.010 συνολικά, δηλαδή 778 περισσότερες από τις αποχωρήσεις. Πρόκειται, δε, για το θετικότερο ισοζύγιο προσλήψεων μεταξύ των πέντε νομών και της Θάσου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ο αναλυτικός πίνακας με την καταγραφή του ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης ανά νομό:

Νομός Αναγγελίες πρόσληψης Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης Καταγγελίες Συμβάσεων Αορ.Χρόνου Λήξεις Συμβάσεων Ορ.Χρόνου Σύνολο Αποχωρήσεων Ισοζύγιο
Δράμας 1.285 576 168 320 1.064 221
Έβρου 2.001 1.005 234 406 1.645 356
Θάσου 359 829 665 636 2.130 -1.771
Καβάλας 2.774 1.705 597 536 2.838 -64
Ξάνθης 2.143 826 162 443 1.431 712
Ροδόπης 2.010 823 125 284 1.232 778