– “Η ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΣ”.

Αίτημα για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο, του θέματος της απόφασης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης για το «κόψιμο των βοσκοτόπων», απέστειλε προς τον Πρόεδρο του Οργάνου κ. Κώστα Αντωνιάδη και τον Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. κ. Γιώργο Παυλίδη, με κοινοποίηση προς τους επικεφαλής των παρατάξεων, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. Χρήστος Τρέλλης.

Στο κείμενό του ο κ. Τρέλλης αναφέρει:

voskotopoi«Πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι στις 19/5/2015 ο Περιφερειάρχης κ. Παυλίδης κάλεσε σύσκεψη για τα βοσκοτόπια όπου συμμετείχαν διάφοροι φορείς και οι αντιπεριφερειάρχες. Όμως και σε αυτήν τη σύσκεψη, όπως και σε τόσες άλλες (π.χ. σύσκεψη Τυχερού για τα πλημμυρισμένα), δεν καλέστηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων.

Με βάση την ΚΥΑ για τους βοσκοτόπους, οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι και της περιοχής μας όπως και όλης της χώρας, θα βιώσουν τραγικές καταστάσεις από το κόψιμο εκατομμυρίων στρεμμάτων βοσκήσιμων εκτάσεων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις χρονιές 2013-2014, με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες, συνέταξε το Σχέδιο Δράσης, κρίνοντας μη επιλέξιμα για επιδότηση εκατομμύρια στρέμματα βοσκήσιμων εκτάσεων για χιλιάδες κυρίως αιγοπροβατοτρόφους. Ταυτόχρονα, αυθαίρετα, πολλούς τους παρουσιάζει να κάνουν χρήση βοσκοτόπων σε περιοχές που όχι μόνο δεν χρησιμοποιούν, αλλά είναι σε άλλες Περιφέρειες και απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Συνεπώς, αυτό που υποστήριζε η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ/ΥΠΑΑΤ για να αποπροσανατολίσει και να καθησυχάσει τους κομμένους κτηνοτρόφους, ότι “δεν είναι κάτι σοβαρό, θα λυθεί πολύ εύκολα με τη μεταφορά βοσκοτόπων σε Δήμους που έχουν περίσσευμα”, αποδείχτηκε ότι δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα!

Οι συνέπειες είναι δραματικές, αφού χιλιάδες κτηνοτρόφοι στερούνται ενισχύσεων και λαμβάνουν πολύ λιγότερα ή καθόλου των ενισχύσεων της εξισωτικής αποζημίωσης που δικαιούνται και έπαιρναν σταθερά μέχρι το 2012 με τους ίδιους βοσκότοπους που χρησιμοποιούν και σήμερα! Στερούνται ενισχύσεων που αποτελούν βασικό πόρο για την αγορά ζωοτροφών, ενέργειας, φαρμάκων, για τη μετακίνηση των κοπαδιών τους κλπ.

Χαρακτηριστικά στην περιοχή μας (Α.Μ. – Θ.) η εξισωτική αποζημίωση που ήδη ήταν “κουτσουρεμένη”, θα μειωθεί σημαντικά πάνω από 65.

Η μείωση και η διατήρηση (και από τη σημερινή συγκυβέρνηση) στην επιλεξιμότητα των εκταρίων βοσκοτόπων από ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΕ, και ταυτόχρονα η χαμηλή – μεσαία βοσκοϊκανότητα με την οποία θα χαρακτηριστεί η πλειοψηφία των βοσκοτόπων (πόρισμα ΓΕΩΤΕΕ) μέσω των προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό του αριθμού των ζώων που βόσκουν ανά εκτάριο, και συνεπώς και σε μείωση των δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων.

Οι βοσκότοποι που αντιστοιχούν σε μία ΜΜΖ, στην περιοχή μας θα ανέλθει περίπου στα 0,33 εκτάρια (3,3 στρέμματα), που σημαίνει μεγάλη περικοπή της ενιαίας ενίσχυσης.

Ταυτόχρονα, θα χτυπηθούν και οι τοπικές μικρές βιοτεχνίες γάλακτος και τα μικρά οικογενειακά τυροκομεία. Αυτοί δηλαδή που δεν εισάγουν γάλα από το εξωτερικό και στηρίζουν -όσο μπορούν- την ντόπια κτηνοτροφία με παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων.

Το πρόβλημα είναι γνωστό και η ανάγκη λύσης του άμεση, με μοναδικό υπεύθυνο το Υπουργείο. Δεδομένου ότι όποιος δεν υποβάλει δήλωση φέτος δεν θα υπάρξει υπολογισμός δικαιωμάτων για αυτόν τον δικαιούχο, ανεξάρτητα εάν είχε ή όχι ιστορικά δικαιώματα, και θα τον ακολουθεί μέχρι το 2020.

Από το 2013 λοιπόν, όχι μόνο μειώθηκαν δραστικά τα επιλέξιμα βοσκοτόπια, αλλά στην αναζήτηση και κατοχύρωση επιλέξιμων εκταρίων βοσκοτόπων, προστέθηκαν και χιλιάδες άλλοι κτηνοτρόφοι που μετατράπηκαν τα ειδικά τους δικαιώματα (αφού καταργήθηκαν με τη νέα ΚΑΠ 2015-2020) σε εκτατικά.

Ακόμα πιο οξυμένο είναι το πρόβλημα με τη βιολογική κτηνοτροφία, που οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν ακόμα πληρωθεί ούτε τον πρώτο χρόνο (2012) ένταξης στο πρόγραμμα. Αλλά τα έξοδα για βιολογικές ζωοτροφές, φορείς πιστοποίησης, Γεωτεχνικούς Συμβούλους, τρέχουν.

 

Σε σχέση με το 2014 έχουμε επίσης αυστηροποίηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας για την καταβολή επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων, π.χ. αποκλείει όσους έχουν κάτω από 40 αιγοπρόβατα (6 ΜΜΖ) ή ακόμη με την αύξηση του ορίου ενεργοποίησης δικαιωμάτων για εκτάσεις που αντιστοιχούν σε βοσκότοπο από 0,2 ΜΜΖ/ha (2 αιγοπρόβατα/10 στρ.) σε 0,7 ΜΜΖ/ha (5 αιγοπρόβατα/ 10 στρ.). Τα μέτρα αυτά πλήττουν και αποκλείουν από ενισχύσεις τους μικρούς κτηνοτρόφους.

Ακόμα, ο εμπλουτισμός του ορισμού των βοσκοτόπων με ξυλώδη/θαμνώδη βλάστηση δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αφού με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1307/2013 (άρθρο 32 παρ 5) και 639/2014 (άρθρο 8) για τις εκτάσεις με “καθιερωμένες τοπικές πρακτικές”, δηλαδή βοσκότοπους με ξυλώδη/θαμνώδη βλάστηση, θα εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης της επιλεξιμότητας.

Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης δεν θα αυξήσουν τις εκτάσεις των επιλέξιμων βοσκοτόπων διότι αυτά καθορίζουν τη βοσκοϊκανότητα/ βοσκοφόρτωση (αριθμό των ζώων σε κάθε βοσκότοπο). Εξάλλου η ΚΥΑ 117394/ 30-12-2014 που καθορίζει τις “Προδιαγραφές και το Περιεχόμενο των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α’)” ενσωματώνει το Σχέδιο Δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή το δραστικό κόψιμο της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων.

Η πολιτική αυτή που συνεχίζεται και από τη σημερινή συγκυβέρνηση, οδηγεί χιλιάδες κτηνοτρόφους στην αβεβαιότητα, ενώ καταστρέφει χιλιάδες μικρούς κτηνοτρόφους ώστε τα δικαιώματά τους να συγκεντρωθούν σε μεγάλους που θα γίνουν ακόμη μεγαλύτεροι.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Λαϊκή Συσπείρωση καταθέτει στο Σώμα την πρόταση που πρέπει να διεκδικηθεί και να απαιτηθεί από την Συγκυβέρνηση και το Υπουργείο.

Η ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΣ.

Να παρθούν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα προκειμένου να μη χάσει κανείς μικρομεσαίος κτηνοτρόφος δικαιώματα και ενισχύσεις που είχε και ελάμβανε, ώστε να μην οδηγηθεί στο στραγγαλισμό του πενιχρού εισοδήματος και την καταστροφή.

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να πληρωθεί άμεσα και γρήγορα το σύνολο της εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους όλων των οφειλόμενων ετών.

Να  ολοκληρωθεί άμεσα ο θεματικός χάρτης του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS) του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο αποτυπώνεται η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων για το 2015.

Να αναλάβει το δημόσιο ώστε οι δηλώσεις ΟΣΔΕ των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων να γίνουν δωρεάν από κρατικές υπηρεσίες.

Να πάρει μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης της βοσκοϊκανότητας των δημόσιων βοσκήσιμων εκτάσεων στους βοσκότοπους».