Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης επισκέφθηκε ο υποψήφιος βουλευτής του Ποταμιού κ. Σταμάτης Κουρούδης, και είχε συνάντηση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και τον Πρόεδρό του κ.Νικόλαο Αγγελίδη.

Ο κ. Κουρούδης, έχοντας διατελέσει επί χρόνια Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, με βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς, εστίασε την επίσκεψή του σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, και τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσα από το πρίσμα των θέσεων του κόμματός του αλλά και του ιδίου.

Ο κ. Αγγελίδης παρουσίασε τις θέσεις του επιμελητηρίου για την ανάπτυξη της περιοχής και προσδιόρισε τα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, με στόχο τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος το οποίο να αντανακλά τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες ανάπτυξης που έχει η περιοχή, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευχαρίστησε και συνεχάρη τον κ. Κουρούδη για την απόφασή του να θέσει εαυτόν στην κρίση των συμπολιτών του, σημειώνοντας ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος βουλευτής που προέρχεται από το Επιμελητήριο, και μάλιστα από το διοικητικό του συμβούλιο.