Σημαντικό ενδιαφέρον σημείωσε η ημερίδα που διοργανώθηκε από το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης με θέμα «Έλεγχοι και αδειοδοτήσεις των τεχνικών επαγγελμάτων», με εισηγητές τους Χρήστο Αμπατζιάνη / Προϊστάμενο του Τμήματος Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ροδόπης, και Δημήτρη Αλεξόπουλο / Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ροδόπης.

Οι δύο εισηγητές επικεντρώθηκαν στο νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα τεχνικά επαγγέλματα, τις διαδικασίες αδειοδότησης αλλά και εξέλιξης τους. Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση όπου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν και για επιμέρους ζητήματα που τους απασχολούν.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αντώνης Γραβάνης τόνισε ότι «και αυτή η ενημερωτική ημερίδα έρχεται να προστεθεί στον κύκλο ενημέρωσης των επιχειρήσεων της περιοχής από το επιμελητήριο», ευχαρίστησε τους δύο εισηγητές, και συμπλήρωσε ότι «τα τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν βασικούς βραχίονες της τοπικής οικονομίας και υποχρέωση του επιμελητηρίου είναι η ορθή και αντικειμενική ενημέρωση των μελών του σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο συνεχώς μεταλλάσσεται, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι ποιοτικές και ανταποδοτικές».